Kostenvergoedingen

Een kostenvergoeding?

Met vrijwilligerswerk kan je nooit iets verdienen. Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms wel een kostenvergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze je gemaakte kosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. De kostenvergoedingen zijn in principe belastingvrij als je de regels volgt.

Twee manieren van kostenvergoedingen

1. De forfaitaire kostenvergoeding: je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. Je mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijven, ook niet als je deze kostenvergoeding in meerdere organisaties krijgt: het is de totaalsom die telt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

  • 2019: maximum 34,71 euro per dag én maximum van 1388,40 euro per jaar.
  • Bepaalde categorieën vrijwilligers kunnen vanaf 01/01/2019 tot maximum 2500 euro per jaar ontvangen. Lees hier de uitleg.

Als je een forfaitaire kostenvergoeding krijgt, dan kunnen ook je vervoerskosten beperkt bijkomend terugbetaald worden. Het maximum dat je bovenop het vast bedrag kan krijgen, is 2000 km vervoerskosten (maximum 2000 keer het bedrag van de kilometervergoeding voor de wagen). Dit is een reële kostenvergoeding en deze moet je dus kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met een kostennota.

2. De reële kostenvergoeding: je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,… De kilometervergoeding is een reële kostenvergoeding. Ook bij deze kostenvergoeding moet je rekening houden met de maxima.

  • voor je eigen auto: maximum 0,3573 euro per kilometer (van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019).
  • voor de fiets : maximum 0,23 euro per per kilometer

Let op! Je mag de forfaitaire en reële kostenvergoeding niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet je je nog houden aan 1 systeem van kostenvergoedingen én aan de maximum bedragen. Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je forfaitaire kostenvergoeding krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Kostenvergoedingen en uitkeringen

In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een kostenvergoeding ontvangt en in orde bent met de regels:

  • je hebt, indien nodig, de toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit
  • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een forfaitaire kostenvergoeding, ook niet als je in meerdere organisaties vrijwilligt
  • je combineert de reële en de vaste kostenvergoeding niet (behalve tot 2000 km verplaatsingsvergoeding)
  • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Downloads

Download hier de kostennota's om je kosten zelf bij te houden.

Meer info

Wil je meer informatie, dan kan navraag doen bij de organisatie waar je vrijwilligt, zoek op www.vrijwilligerswetgeving.be of contacteer ons op info@vsvw.be

Nisrine

Ja, ze hebben veel bijgeleerd, maar eigenlijk leerde ik zoveel meer van hen.

Nisrine vrijwilligt bij de taalvakanties van Roeland vzw

De afgelopen twee jaar leerde ik tijdens de vakanties Nederlands aan anderstalige nieuwkomers. Tijdens die kampen kan een vluchteling gewoon weer even kind zijn. Tijdens de creamomenten veranderen de kinderen in kleine kunstenaars, tijdens de sport in toekomstige voetbalkampioenen. Vol trots merkte ik hoe ze zich onze taal in een paar weken eigen maakten. Ja, ze hebben veel bijgeleerd, maar eigenlijk leerde ik zoveel meer van hen.