Kostenvergoedingen

Een kostenvergoeding?

Met vrijwilligerswerk kan je nooit iets verdienen. Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms wel een kostenvergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze je gemaakte kosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. De kostenvergoedingen zijn in principe belastingvrij als je de regels volgt.

De kostenvergoedingen die een vrijwilliger ontvangt zijn niet vatbaar voor inbeslagname. Ook vrijwilligers die in een collectieve schuldbemiddeling zitten, moeten hun kostenvergoeding nooit afdragen aan de schuldbemiddelaar.

Twee manieren van kostenvergoedingen


1. Forfaitaire kostenvergoedingen

1.1 De gewone forfaitaire kostenvergoeding

Je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. Je mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijven, ook niet als je deze kostenvergoeding in meerdere organisaties krijgt: het is de totaalsom die telt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

Bedrag 2022: maximum 36,84 euro per dag én maximum van 1473,37 euro per jaar.

1.2 De verhoogde forfaitaire kostenvergoeding

Dit werkt volgens dezelfde principes als de gewone forfaitaire vergoeding, maar heeft een hoger maximum jaarbedrag. De verhoogde vergoeding is er alleen voor bepaalde vrijwilligers:

  • vrijwilligers in de sportsector
  • vrijwilligers in dag- en nachtopvang van hulpbehoevende personen
  • vrijwilligers bij het niet-dringend liggend ziekenvervoer
  • Opgelet! Vrijwilligers actief in de zorg (inclusief de vaccinatiecentra en testcentra) kunnen in 2022 nog op een andere verhoogde forfaitaire onkostenvergoeding rekenen, nl. 3683,55 euro als jaarmaximum. (Koninklijk besluit op 31/8/2022).

Bedrag 2022: maximum 36,84 euro per dag én maximum van 2705,97 euro per jaar. Voor vrijwilligers in de zorg is het jaarmaximum 3683,55 euro.

Als je een forfaitaire kostenvergoeding krijgt, dan kunnen ook je vervoerskosten beperkt bijkomend terugbetaald worden. Het maximum dat je bovenop het vast bedrag kan krijgen, is 2000 km vervoerskosten (maximum 2000 keer het bedrag van de kilometervergoeding voor de wagen), behalve voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben. Zij krijgen geen beperking.. Dit is een reële kostenvergoeding en deze moet je dus kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met een kostennota.

2. De reële kostenvergoeding

Je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,… De kilometervergoeding is een reële kostenvergoeding. Ook bij deze kostenvergoeding moet je rekening houden met de maxima:

  • voor je eigen auto: maximum 0,3707 euro per kilometer (van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022).
  • voor de fiets : maximum 0,25 euro per per kilometer

Let op! Je mag de forfaitaire en reële kostenvergoeding niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet je je nog houden aan 1 systeem van kostenvergoedingen én aan de maximum bedragen. Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je forfaitaire kostenvergoeding krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Kostenvergoedingen en uitkeringen

In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een kostenvergoeding ontvangt en in orde bent met de regels:

  • je hebt, indien nodig, de toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit
  • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een forfaitaire kostenvergoeding, ook niet als je in meerdere organisaties vrijwilligt
  • je combineert de reële en de vaste kostenvergoeding niet (behalve tot 2000 km verplaatsingsvergoeding)
  • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Wat als je meer ontvangt dan de maxima?

Als je de maxima van de forfaitaire kostenvergoeding overschrijdt, worden alle inkomsten uit je vrijwilligerswerk belastbaar. Je moet dan het volledige bedrag van je vergoedingen opnemen in je belastingaangifte. Als je voor dat bedrag kan bewijzen dat het gaat om de terugbetaling van eigen kosten die je aan de vereniging voorgeschoten hebt, zijn de kostenvergoedingen toch niet belastbaar. Als je maar voor een gedeelte van het bedrag de bewijzen kan leveren, zal dat deel niet belastbaar zijn. De rest van het bedrag blijft wel belastbaar, ook als het opnieuw onder de grensbedragen blijft.

Downloads

Download hier de kostennota's om je kosten zelf bij te houden.

Meer info

Wil je meer informatie, dan kan navraag doen bij de organisatie waar je vrijwilligt, zoek op www.vrijwilligerswetgeving.be of contacteer ons op info@vsvw.be

Nele

Een stukje schoonheid scheppen

Nele De Wicke schept sfeer bij La Verna

In La Verna werk ik graag als vrijwilliger. Ze mogen mij inschakelen waar nodig, maar vooral het bloemschikken neem ik heel graag op mij. Het is fijn om de vieringen op te fleuren met materiaal dat moeder natuur ons geeft. Met wat ik creëer, probeer ik in te spelen op het thema van de viering. Het geeft mij een goed gevoel als ik merk dat de mensen een sfeer van warme welkom ervaren dankzij mijn kleine creaties.