Kosten en vergoedingen

Een kostenvergoeding?

Met vrijwilligerswerk kan je nooit iets verdienen. Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms wel een vergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze je gemaakte kosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. De kostenvergoedingen zijn in principe belastingvrij als je de regels volgt.

Twee manieren van kostenvergoedingen

1. De forfaitaire vergoeding: je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. Je mag de dag- en jaarmaxima niet overschrijven, ook niet als je deze vergoeding in meerdere organisaties krijgt: het is de totaalsom die telt. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

  • 2018: maximum 34,03 euro per dag én maximum van 1.361,23 euro per jaar.
  • 2017: maximum 33,36 euro per dag én maximum van 1334,55 euro per jaar.

Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum dat je bovenp het vast bedrag kan krijgen is 2000 km vervoerskosten (maximum 692 euro per jaar dus). Dit is een reële vergoeding en deze moet je dus kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met een rittenblad.

2. De reële kostenvergoeding: je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,… De kilometervergoeding is een reële onkostenvergoeding. Ook bij deze vergoeding moet je rekening houden met de maxima.

  • voor je eigen auto: maximum 0,3573 euro per kilometer (van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019).
  • voor de fiets : maximum 0,23 euro per per kilometer

Let op! Je mag de forfaitaire en reële vergoeding niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet je je nog houden aan 1 manier én aan de maximum bedragen. Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je vast bedrag krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Vrijwilligersvergoedingen en uitkeringen

In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een vrijwilligersvergoeding ontvangt en in orde bent met de regels:

  • je hebt, indien nodig, de toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit
  • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een vaste vergoeding, ook niet als je in meerdere organisaties vrijwilligt
  • je combineert de reële en de vaste vergoeding niet (behalve tot 2000 km verplaatsingsvergoeding)
  • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Downloads

Download hier de onkostennota's om je onkosten zelf bij te houden.

Meer info

Wil je nog dieper gaan, dan kan navraag doen bij de organisatie waar je vrijwilligt, zoek op www.vrijwilligerswetgeving.be of contacteer ons op info@vrijwilligerswerk.be

Rosita

Vrijwilligerswerk is een preventieve pil voor geestelijke, lichamelijke en sociale stabiliteit.

In opdracht van het Vrijwilligersloket voor Senioren spreek ik zoveel mogelijk 55-plussers aan in de stad: op het Plusparcours van het Filmfestival, bij de ontvangst van nieuwe inwoners op het stadhuis, in de sportclub, op de opening van een tentoonstelling, tijdens de Seniorenweek, …

Ik doe dat heel graag. Tussen de mensen zijn, iets betekenen maar vooral bezig blijven geeft mij een goed gevoel en voldoening. Daarom probeer ik leeftijdsgenoten te overtuigen om vrijwilligerswerk te doen zodat ze blijvend in de maatschappij betrokken zijn, een preventieve pil voor geestelijke, lichamelijke en sociale stabiliteit.