Kosten en vergoedingen

Een kostenvergoeding?

Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms een vergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze onkosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. Deze kosten zijn in principe belastingvrij; als je de regels hieronder volgt.

Je kan op twee manieren vergoeding krijgen:

1. Je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. In 2018 stijgt de vrijwilligersvergoeding wegens indexering: maximum 34,03 euro per dag én een maximum van 1.361,23 euro per jaar. In 2017 was dit nog maximum 33,36 euro per dag én een maximum van 1334,55 euro per jaar. Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum is 2000 km vervoerskosten per jaar:

  • voor je eigen auto: maximum 0,3460 euro per kilometer. Dit bedrag geldt vanaf 1 juli 2017 blijft van toepassing tot 30 juni 2018.
  • voor de fiets en de trein: het jaarlijks bedrag dat je hiervoor krijgt, mag dan niet hoger zijn dan het bedrag voor de auto.

2. Je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,…

Let op! Je mag deze twee manieren niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet jij je nog houden aan de maximum bedragen. Je kan dus niet verschillende keren via de kassa passeren! Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je vast bedrag krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Vrijwilligersvergoedingen en uitkeringen

In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Zorg wel dat je in orde bent met de regels:

  • je hebt de toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit
  • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een vaste vergoeding
  • je krijgt niet voor meer dan 2000 km vervoerskosten terug als je een vaste vergoeding krijgt
  • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Downloads

Download hier de onkostennota's om je onkosten zelf bij te houden:

Meer info

Wil je nog dieper gaan, dan kan navraag doen bij de organisatie waar je vrijwilligt, zoek op www.vrijwilligerswetgeving.be of contacteer ons op info@vrijwilligerswerk.be

Dirk

Vrijwilliger zijn bij de Zelfmoordlijn doe je niet alleen

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn

Bellers met zelfmoordgedachten spelen geen komedie. Ze zijn oprecht en sparen ons niet. Aan de lijn leer je om niet te oordelen. Met een open geest laat je dan het verhaal van de ander binnenkomen. Bij de Zelfmoordlijn leer je gaandeweg ook te horen wat mensen niet zeggen. Je leert op te pikken waar mensen zich soms zelf nog niet van bewust zijn of nog niet durven zeggen. Vrijwilliger zijn bij de Zelfmoordlijn doe je niet alleen, je wordt omringd door een warme, hechte en steunende groep van medevrijwilligers en staffers. Dat maakt dat dit werk al zo lang onmisbaar is in mijn leven. (Foto: Delphine Lebon)