Kosten en vergoedingen

Een kostenvergoeding?

Voor kosten die je als vrijwilliger maakt, krijg je soms een vergoeding. De organisatie kan zelf beslissen of ze onkosten vergoedt of niet. Ze moet je duidelijk laten weten of ze je kosten terugbetaalt en hoe. Deze kosten zijn in principe belastingvrij; als je de regels hieronder volgt.

Je kan op twee manieren vergoeding krijgen:

1. Je ontvangt een vast bedrag, zonder bewijsstukken. In 2017 bedraagt deze vrijwilligersvergoeding: maximum 33,36 euro per dag én een maximum van 1.334,55 euro per jaar. In 2016 was dit nog maximum 32,71 euro per dag én een maximum van 1308,38 euro per jaar. Als je een vast bedrag krijgt, dan kunnen je vervoerskosten bijkomend terugbetaald worden. Het maximum is 2000 km vervoerskosten per jaar:

  • voor je eigen auto: maximum 0,3363 euro per kilometer. Dit bedrag geldt vanaf 1 juli 2016 blijft van toepassing tot 30 juni 2017.
  • voor de fiets en de trein: het jaarlijks bedrag dat je hiervoor krijgt, mag dan niet hoger zijn dan het bedrag voor de auto.

2. Je krijgt enkel de kosten terug waarvoor je een bewijsstuk aflevert, zoals je treinticket, een kasbonnetje,…

Let op! Je mag deze twee manieren niet door elkaar gebruiken: ofwel krijg je een vast bedrag, ofwel krijg je de kosten die je kan bewijzen. Ook al vrijwillig je in meer organisaties, dan moet jij je nog houden aan de maximum bedragen. Je kan dus niet verschillende keren via de kassa passeren! Zorg ook dat je zeker nooit over het maximum van 2000 km gaat voor vervoerskosten, als je vast bedrag krijgt. Volg je de regels niet, dan loop je het risico om belastingen op je vergoeding te betalen.

Vrijwilligersvergoedingen en uitkeringen
In principe kan je nooit iets van je uitkering verliezen als je een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Zorg wel dat je in orde bent met de regels:

  • je hebt de toestemming om vrijwilligerswerk te doen op zak van de RVA, je dossierbeheerder van het OCMW of je adviserend geneesheer van de mutualiteit
  • je gaat nooit over de maximumbedragen voor een vaste vergoeding
  • je krijgt niet voor meer dan 2000 km vervoerskosten terug als je een vaste vergoeding krijgt
  • je levert een bewijs van je kosten aan je organisatie, als je enkel de echt gemaakte kosten terugkrijgt

Als je de regels niet volgt, kan het zijn dat je toch (een stuk van) je uitkering verliest.

Meer info

Wil je nog dieper gaan, dan kan navraag doen bij de organisatie waar je vrijwilligt, zoek op www.vrijwilligerswetgeving.be of contacteer ons op info@vrijwilligerswerk.be

Merel

Het mooiste is dat ik niet boven, niet onder maar noodgedwongen naast de oproeper ga staan.

53 jaar, telefoonvrijwilliger sinds 2014 bij Tele-Onthaal

Hoe eenzaam voel je je als je de hele dag met niemand gesproken hebt? Hoe erg is het als je iemand verloren heb en dat na vele maanden nog niet hebt verwerkt? Waarheen moet je als je al jaren met een geheim rondloopt omdat de schaamte zo groot is? De eerste stap naar heling is je verhaal kwijt kunnen, een luisterend oor vinden zonder dat er geoordeeld of veroordeeld wordt… en dat kan Tele-Onthaal betekenen. Ik krijg de kans verbinding te maken met mensen die mij een stuk van hun levensverhaal toevertrouwen en hopen op mijn luisterend oor en meevoelen. Het mooiste is dat ik niet boven, niet onder maar noodgedwongen naast de oproeper ga staan.