Bij Reakiro begeleiden we mensen die een een euthanasiewens hebben omwillen van ernstig psychisch lijden. Door hun psychische kwetsbaarheid komen deze mensen vaak in een isolement terecht. Dit sociaal isolement doet de levenskwaliteit nog verder verminderen. 

De buddy helpt het sociaal isolement van de gast te verminderen door samen activiteiten te ondernemen, een luisterend oor aan te bieden en de gast te ondersteunen in het zoeken naar levenskwaliteit.  Als buddy voor de gasten van Reakiro verbind je de gast met andere mensen en plaatsen en maak je op die manier ontmoeting mogelijk.

Buddy zijn kan betekenen dat je samen met de gast iets doet (een activiteit, wandelen...), maar kan ook betekenen dat je geregeld op een andere manier uitreikt naar de gast: dit kan telefonisch, via chat, via mail.

 

Taakomschrijving

De activiteiten en de vorm van het contact worden gekozen in overleg tussen de buddy, de gast en de Reakiromedewerker. 

 Mogelijke taken van een buddy bij Reakiro: 

Belcontact

Mailcontact

Schrijfbuddy brieven 

Wandelen of fietsen

Bioscoopbezoek

Koffie en babbel

Ijsje gaan eten

Bibliotheekbezoek

De gast proberen aan te laten haken bij bestaande ontmoetingsinitiatieven van Reakiro en daarbuiten. Bijvoorbeeld: De Ruimtevaart, 't Hoeckhuys …

Begeleider van en naar moeilijke afspraken, bijvoorbeeld ook in het kader van een euthanasieprocedure.

Helpen bouwen aan het netwerk van de gast.

Jouw profiel

Een buddy is een vrijwilliger die voeling heeft met psychische kwetsbaarheid. Indien de buddy zelf een psychische kwetsbaarheid heeft, heeft die een proces doorlopen in het omgaan met de eigen kwetsbaarheid.


De buddy staat open voor de doodsvraag en de levenswens van de gast. Ze durven luisteren naar het doodsverlangen van de gast. Indien de gast kiest voor euthanasie dan respecteert de buddy deze keuze. Tegelijk blijft de buddy ook luisteren naar levensvonken en bronnen van kracht en levenskwaliteit bij de gast. 

De buddy kan zich minstens 1u per week of 2u per twee weken vrijmaken en dat voor een langere periode. Indien de buddy meer tijd wil investeren, kan hij/zij ook meerdere gasten begeleiden. 

Reakiro voorziet interne vorming. De buddy neemt deel aan intervisiemomenten (uitwisseling met andere buddy’s en vrijwilligers van Reakiro). 

Wat kunnen wij je bieden

- Je maakt deel uit van een uniek zorgproject: Reakiro is pionier in het aanbieden van en het ontwikkelen van een zorgaanbod voor personen met een euthanasiewens omwille van ernstig psychisch lijden.

- Opleiding en intervisie door de Reakiromedewerkers en de buddycoach. Je kan ook deelnemen aan alle vormingen die we met het Reakiroteam volgen over bvb. herstelgericht werken (HEE-methodiek), euthanasie, de presentiebenadering, existentieel lijden....

- Je kan terecht bij de buddycoach voor ondersteuning en met je vragen.

- Vergoeding van je verplaatsingsonkosten.

- Een vrijwilligerscontract en verzekering via de vzw Present

Wanneer
Waar
Inloophuis Reakiro
Mechelsestraat 103
3000 Leuven
Goed om weten
  • Vrijwilligers met een beperking of met een psychische kwetsbaarheid kunnen naast de verplichte redelijke aanpassingen rekenen op extra ondersteuning
  • Dit vrijwilligerswerk doe je alleen
Meer info
  • Sector: Zorg en welzijn
  • Doelpubliek: Volwassenen
Bij wie?
Reakiro
Wanneer?
Waar?
Inloophuis Reakiro
Mechelsestraat 103
3000 Leuven
Contactpersoon voor deze vacature
Marjon Goethals
016 67 02 25

marjon.goethals@gmail.com
Reakiro

Zij zijn vrijwilligers