Alzheimer Liga Vlaanderen zoekt vrijwilligers voor de werkgroep onderzoek!

Jouw profiel

Alzheimer Liga Vlaanderen is door de Federale Overheid erkend als een Instelling die behoeftigen bijstaat en als Instelling voor Wetenschappelijk onderzoek. De Liga bevordert onderzoek in verband met dementie en in verband met begeleiding van mantelzorgers en familieleden van personen met dementie. In het nieuw interventiemodel 2018 van Alzheimer Liga Vlaanderen vertaalt dit doel zich in het faciliteren en initiëren van wetenschappelijk onderzoek. Zij wordt hierbij ondersteund door haar Adviesraad Onderzoek, pluralistisch samengesteld en aandacht gevend aan zowel fundamenteel exact als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Naast deze Adviesraad werd in 2019 een werkgroep onderzoek opgericht die kan worden opgesplitst in subgroepen die thema’s bundelen zoals fundamenteel/strategisch basisonderzoek, medische begeleiding, klinische psychodiagnostiek, sociale en juridische problemen.


Taakomschrijving

De Liga zoekt voor haar werkgroep onderzoek personen die zich vrijwillig willen inzetten om de doelen van deze werkgroep te bereiken. Dit kan gaan van het opzetten van eigen onderzoek (bv. het onderzoeken wat de noden en wensen van Familiegroepen Dementie en Jongdementie zijn), het verwerken van onderzoeksdata of het verlenen van wetenschappelijke informatie (bv. het mee bekendmaken van onderzoeksresultaten en van de onderzoeken waarbij onze Liga betrokken is). Zij zal zich tevens inzetten bij de actieve rekrutering en verdere sensibilisering van onderzoeksmedewerking van/voor personen met dementie en hun mantelzorgers, naasten en/of vrijwilligers. De Werkgroep zal daarnaast bepaalde taken uitvoeren na beslissingen van de Adviesraad Onderzoek en onze Liga in externe werkgroepen vertegenwoordigen na het verkrijgen van een mandaat gegeven door het bestuur van de Liga.

De werkgroep onderzoek zal 4 tot 6 maal per jaar samenkomen. Voor deze werkgroep zoeken we mensen van allerlei slag. Personen die zowel logistieke taken kunnen opnemen alsook personen die vertrouwd zijn met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.


Welzijn
Computer

Wanneer

volgens afspraak

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Contactpersoon

Laura Weyns
0495 21 41 19

Locatie voor dit werk

Verschillend
2300 Turnhout

Locatie Alzheimer Liga Vlaanderen vzw

Interesse?

Contactpersoon

Laura Weyns
0495 21 41 19

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Alzheimer Liga Vlaanderen vzw