Je ondersteunt mensen in armoede bij het aanvragen van rechten

Jouw profiel

We zijn op zoek naar vrijwilligers die een brugfiguur willen zijn tussen de persoon in armoede en de diensten. Mensen in armoede hebben vaak te maken met drempels om hun rechten op te nemen. Diensten worden minder toegankelijk en vaak worden rechten niet automatisch toegekend. Mensen hebben niet altijd de energie, informatie, (digitale) vaardigheden, mobiliteit, taalkennis,... om de nodige stappen te zetten.

Welk profiel zoeken we?

 • Je hebt een open blik en respect voor elke mens, ongeacht huidskleur, nationaliteit, cultuur, godsdienst,...
 • Je bent communicatief en kan verbinding leggen op verschillende niveaus: met kwetsbare gezinnen, diensten,...
 • Je kan samen op weg gaan met een gezin, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen.
 • Je bent positief ingesteld, ziet de krachten binnen het gezin en kan deze ook benoemen en versterken.
 • Je kan je grenzen bewaken en dit ook aangeven naar het gezin/ de medewerker.
 • Je bent bereid om te leren van de gezinnen in armoede en zo meer kennis te verwerven over armoede en de gevolgen ervan.
 • Je deelt de visie van Welzijnsschakel Ommekeer, nl. dat armoede niet zozeer te maken heeft met persoonlijke schuld, maar dat er dieperliggende maatschappelijke oorzaken zijn die armoede in de hand werken en bestendigen. Je strijdt mee voor gelijke rechten van mensen in armoede op de plekken waar je woont, werkt,…
 • Je kan werken met de computer en internet.

Taakomschrijving

 • Je zoekt samen met mensen in armoede informatie op rond rechten.
 • Je neemt samen met mensen in armoede de nodige stappen om rechten aan te vragen.
 • Je neemt samen met mensen contact op met diensten via telefoon, internet of gaan samen naar een dienst.
 • Je brengt drempels in kaart die mensen in armoede ervaren rond dienstverlening.

Aanbod

 • We voorzien regelmatig overlegmomenten en vorming samen met de andere vrijwilligers.
 • Je wordt ondersteund in je taak door een vaste medewerker.
 • Je bent verzekerd en krijgt een vergoeding van je verplaatsingskosten.

Beschikbaarheid

 • één maal per maand spreek je tijdens ons ontmoetingsmoment mensen in armoede aan rond het aanbod.
 • Je bent twee maal per maand aanwezig in ons lokaal voor de ondersteuning tijdens de 'koffie & papieren" momenten.
 • In overleg met de persoon vergezel je zo nodig naar een dienst.
Kwetsbare mensen
Buddy

Wanneer

regelmatig

Vereisten

Nederlands

Vergoeding

Welzijnsschakel Ommekeer

Contactpersoon

Koen Sterck
0479/ 94.42.71

Locatie voor dit werk

Kloosterstraat 7
9420 Erpe-Mere

Locatie Welzijnsschakel Ommekeer

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Koen Sterck
0479/ 94.42.71

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Momenteel zijn er geen andere jobs beschikbaar voor deze organisatie.