Bestuurder De Landgenoten

Jouw profiel

Je hebt kennis en expertise op minstens een van volgende vlakken:

  • PR, marketing en communicatie
  • Wetgeving (bij voorkeur landeigendom en pacht)
  • Zakelijke ontwikkeling en financiële langetermijnstrategie
  • Fondsenwerving en crowdfunding

Je schaart je achter de missie en de visie van de organisatie en bent loyaal ten aanzien van de organisatie.

Je stelt het belang van de organisatie voorop.

Je denkt mee kritisch na over strategische keuzes van de organisatie.

Je neemt verantwoordelijkheid over het beheer van de organisatie (mensen en middelen).

Je bent integer, discreet en politiek onafhankelijk.

Je bent met regelmaat aanwezig op de bestuursvergaderingen en neemt tijd om je voor te bereiden.

Taakomschrijving

De Raad van Bestuur draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van De Landgenoten.

• Als bestuurder kan je een stempel drukken op het beleid.

• Je bepaalt mee het succes van de organisatie in het bereiken van haar missie.

• Je wordt gewaardeerd om de nieuwe ervaring en kennis die je meebrengt.Aanbod

• Een bestuursmandaat duurt 4 jaar en kan maximaal één keer verlengd worden.

• Een bestuursfunctie is onbezoldigd; vervoersonkosten worden terugbetaald.

• Voor de samenstelling van het bestuur streeft De Landgenoten naar maximale diversiteit op diverse vlakken: etnisch, leeftijd, gender.

Beschikbaarheid

De Raad van Bestuur vergadert maandelijks, meestal van 18.30 tot 21.30 uur, online of in Antwerpen.

Volwassenen

Wanneer

regelmatig

Vereisten

Nederlands

Vergoeding

De Landgenoten

Contactpersoon

Evert Nicolaï
0485606037

Locatie voor dit werk

Regine Beerplein, 1, bus 305
2018 Antwerpen

Locatie De Landgenoten

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Evert Nicolaï
0485606037

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van De Landgenoten

organization.jobs.more