Leerkracht zomerschool

Jouw profiel

Ook als student in de lerarenopleiding ben je welkom! In overleg met de hogeschool kan gekeken worden of een erkenning van stage-uren mogelijk is. Sowieso biedt de zomerschool ook voor jou extra leerkansen!

Taakomschrijving

Stad Vilvoorde organiseert in nauwe samenwerking met de drie onderwijsnetten in de stad, tal van organisaties en vrijwilligers twee zomerscholen op twee locaties. Van 8 augustus tot 19 augustus ontvangen ingeschreven leerlingen van het 1e en 2e leerjaar een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur. Er wordt een halve dag gewerkt rond onderwijsdoelen (wiskunde en Nederlands), verzorgd door leerkrachten en logopedisten, en een halve dag rond educatieve spelvormen, in samenwerking met vrijetijdspartners en animatoren. De zomerschool zorgt voor een aantal leuke vakantiedagen én een extra duwtje in de rug zodat de leerlingen na de vakantie met een goed gevoel aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Als zomerjuf of -meester ben je verantwoordelijk voor het remediërende programma binnen de zomerschool. Het programma wordt samengesteld in functie van het gekozen leerdomein en het onderwijsdoel waaraan gewerkt zal worden. In de zomerschool staan de vakgebieden Nederlands en wiskunde centraal. Een klas bestaat uit maximaal 14 kinderen.

Wat staat je te doen?

  • Met een brede blik reik je geschikte didactische methoden aan, aangepast aan de context van een zomerschool;
  • Vanuit je expertise bepaal je mee hoe het traject van het individuele kind of de groep gemonitord kan worden in functie van het gekozen leerdomein en onderwijsdoel;
  • Je neemt deel aan de startdag ter voorbereiding van de zomerschool.

Aanbod

  • Een unieke ervaring om mee aan te werken aan een concept dat kwetsbare kinderen uit Vilvoorde een kansrijke en fijne zomer biedt.
  • Je maakt deel uit van een divers team dat elkaar inspireert, verrijkt en samen het uiteindelijke programma van de zomerschool uitbouwt.
  • Mogelijkheid tot deelname aan aanvullende vormingsmomenten vanuit de stad.
  • Leerkrachten het stedelijk onderwijs in Vilvoorde: een vergoeding op basis van de gepresteerde uren via het PWB systeem. Kijk voor meer informatie op: https://www.zomerscholen.vlaanderen/aanbod/vergoeding-begeleiders/
  • Leerkrachten van scholen buiten Vilvoorde en studenten uit de lerarenopleiding ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 340,- voor 5 dagen (inclusief voorbereidingstijd) en een vrijwilligersvergoeding van € 680,- voor 10 dagen (inclusief voorbereidingstijd)
  • Er wordt een broodje tijdens de lunch voorzien

Bekijk alvast de reportages van RingTV om een indruk te krijgen:
https://www.ringtv.be/nieuws/zomerscholen-vilvoord...
https://www.ringtv.be/nieuws/noor-vidts-leert-leer...

Beschikbaarheid

Er zijn twee zomerscholen van twee weken in de periode van maandag 8 augustus tot en met vrijdag 19 augustus. Je draait minstens 5 opeenvolgende (halve/volle) dagen mee in de zomerschool.

Zorg
Kinderen
Zomerschool

Wanneer

0819/08/2022
korte opdracht

Vereisten

Nederlands

Vergoeding

Stad Vilvoorde

Contactpersoon

Michelle Klop
02 255 79 32

Locatie voor dit werk

Vilvoorde
1800 Vilvoorde

Locatie Stad Vilvoorde

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Michelle Klop
02 255 79 32

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Stad Vilvoorde

organization.jobs.more