Toffe vrijwillige leerkrachten gezocht voor begeleiden ‘Kanjerkamp’

Jouw profiel

Ben jij leerkracht in het secundair onderwijs? Heb je zin om kinderen uit het gewoon onderwijs (6 - 14 jaar) met leerachterstand een vliegende start te geven in september? Meld je dan aan als vrijwilliger voor het Kanjerkamp. Je werkt een speels educatief programma uit en geeft tussen 9 en 20 augustus les aan een kleine groep kinderen. Ook leerkrachten lager onderwijs kunnen zich kandidaat stellen via zomerschool@gemeentemol.be.

De effecten van corona op (kwetsbare) kinderen zijn enorm groot. Verschillende kinderen lopen een leerachterstand op. Daarnaast krijgen niet alle kinderen de kans om deel te nemen aan het reguliere vrijetijdsaanbod waar er leerrijk spel-contact is met andere kinderen. Als gemeente streven we naar een kindvriendelijk beleid waarin maximale kansen voor alle kinderen centraal staan. Het ‘Kanjerkamp’ is dus meer dan een ‘zomerschool’ waarin kinderen met leerachterstand extra leerkansen krijgen. We focussen ook op ontdekken, ontwikkelen, vrienden maken en vrije tijd.

Het ‘Kanjerkamp’ is een initiatief van alle schoolnetten in onze gemeente in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur.

Meer info: afdeling onderwijs en kinderopvang, 014 33 15 91, zomerschool@gemeentemol.be

Taakomschrijving

Wat vragen we van jou?

Inhoud opdracht en taken:

 • Je staat in voor de didactische uitwerking in de zomerschool. Je geeft les aan een kleine groep kinderen (maximum 14 leerlingen per twee leerkrachten, zodat er ook nog opgesplitst kan worden in nog kleinere groepen afhankelijk van de noden, maar waar er evenzeer coteaching-gewijs samengewerkt kan worden).
 • Twee leergebieden staan centraal: taal en wiskunde. De effectieve lesinhouden moeten worden afgestemd op de noden van de leerlingen die geformuleerd worden op de klassenraad.
 • Opvolgen van de voortgang van de leerling en evalueren van de leerdoelen (aan de hand van aangereikte voortgangsdocumenten die een minimale administratieve vragen).

Je bent bereid om:

 • Je te engageren voor het volledige zomerkamp (9 tot 20 augustus): elke weekdag van 9 tot 12 uur aanwezig zijn, zodat er continuïteit voor de kinderen is.
 • Te differentiëren en op maat te werken met de leerlingen.
 • Samen te werken in een team.
 • Aanwezig te zijn tijdens het startmoment op zaterdag 26 juni van 9 tot 16 uur.

Aanbod

Wat bieden wij aan?

 • Een startmoment met het hele zomerschoolteam waarbij materialen worden uitgewisseld en aangereikt (vooraf gemaakte sjablonen voor een weekplanning en leidraad voor de uitwerking van het dagverloop).
 • Gratis inhoudelijke en didactische ondersteuning.
 • Mogelijkheid tot bijscholing in de vorm van webinars, gebruik van didactisch materiaal van DocAtlas.
 • Een kans om kennis te maken met innovatieve onderwijstechnieken en die toe te passen in een professionele omgeving met begeleiding.
 • Een forfaitaire vergoeding voor het engagement van het volledige zomerkamp.

Beschikbaarheid

We vragen een engagement voor het volledige zomerkamp (9 tot 20 augustus): elke weekdag van 9 tot 12 uur aanwezig zijn, zodat er continuïteit voor de kinderen is.

Kinderen
Les geven
Zomerschool

Wanneer

0920/08/2021
korte opdracht

Vereisten

Nederlands

Vergoeding

Dienst Samenlevingsopbouw Mol

Contactpersoon

Debbie Goudriaan
014 33 15 91

Locatie voor dit werk

Guido Gezellestraat 31 A
2400 Mol

Locatie Dienst Samenlevingsopbouw Mol

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Debbie Goudriaan
014 33 15 91

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Dienst Samenlevingsopbouw Mol

organization.jobs.more