Provinciaal ondervoorzitter

Jouw profiel

 • je hebt belangstelling in Eurokruis Vlaanderen;
 • je bent bereid om je belangeloos in te zetten met de nodige verantwoordelijkheden;
 • je bent bereid om voldoende tijd te investeren om je opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren;
 • je bent bereid om de vereiste opleiding en bijscholing te volgen;
 • je kan goed in groep werken;
 • je bent minstens 18 jaar.

Taakomschrijving

De provinciaal ondervoorzitter, is samen met de provinciaal voorzitter de vertegenwoordiger van Eurokruis Vlaanderen binnen zijn/haar werkgebied. Je zit de vergaderingen van de Raad of het Comité voor bij afwezigheid van de voorzitter. Je woont de vergaderingen bij van de hogere rangen waartoe je behoort, en zorgt voor de informatie en de communicatie hierover. Je kan de vergaderingen van jouw niveau en van al jouw lagere niveaus (afdelingen) bijwonen. Je zorgt samen met de voorzitter voor een evenwichtige samenstelling van het provinciaal bestuur en organiseert mee de jaarlijkse evaluatie ervan. Je waakt over de implementatie van de doelstellingen en van de activiteiten van Eurokruis Vlaanderen en werkt nauw en onafhankelijk samen met de operationele leidinggevenden binnen de provincie.

 • je kent de doelstellingen, de organisatie en de werking van Eurokruis Vlaanderen;
 • je kent de algemene taakomschrijving van de diensten;
 • je kan beleid voeren;
 • je kan initiatief nemen, coördineren, leidinggeven en samenwerken;
 • je bent bereid om loyaal beslissingen van hogere niveaus uit te voeren en te doen uitvoeren;
 • je bent sociaal vaardig; communicatief en je beschikt over organisatietalenten;
 • je bent bereikbaar, toegankelijk en je kan goed luisteren;
 • je bent discreet en niet vooringenomen;
 • je straalt overtuiging en enthousiasme uit.

Aanbod

Een jonge en dynamische vereniging, afwisselend werk, verantwoordelijkheid en je kiest je eigen werkritme.

Beschikbaarheid

Je bent bereid om voldoende tijd te investeren om je opdracht naar behoren uit te voeren. Ongeveer twee volledige dagen op weekbasis, verspreid over de week.

Zorg
Volwassenen

Wanneer

06/0431/12/2021
regelmatig

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

Eurokruis Vlaanderen | Provinciale zetel West-Vlaanderen

Contactpersoon

Mathias Maes
051 47 01 68

Locatie voor dit werk

Rumbeeksesteenweg, 262A bus 9
8800 Roeselare

Locatie Eurokruis Vlaanderen | Provinciale zetel West-Vlaanderen

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Mathias Maes
051 47 01 68

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Eurokruis Vlaanderen | Provinciale zetel West-Vlaanderen

organization.jobs.more