Luisterburen

Jouw profiel

Bij Bindus vzw zijn wij er rotsvast van overtuigd dat VERBINDING WERKT! Als koepelorganisatie werken wij aan de verdere uitbouw van interculturaliteit binnen een (super)diverse samenleving, met nadruk op het verbinden van individuen en gemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

Als sociaal-culturele organisatie wilt Bindus vzw zich aansluiten bij lokale gemeenschappen. We willen verbinding creëren tussen verschillende personen en culturen. We weten dat iedere wijk anders is en daarom willen we een groot netwerk uitbouwen om verschillende wijken te verbinden.

Daarnaast willen we ook een gelijkwaardige dialoog scheppen tussen de verschillende gemeenschappen. We vinden het belangrijk dat iedereen haar of zijn stem kan laten horen. We willen graag debat en dialoog stimuleren om op die manier mensen te betrekken bij wat er rond hen gebeurt.

Ook willen we activiteiten organiseren op maat, die aansluiten bij wat de buurtbewoners nodig hebben. We willen weten wat er leeft bij de mensen, wat er zich afspeelt bij de lokale gemeenschappen zodat we als organisatie onze activiteiten daarop kunnen afstemmen. Hiermee willen we de participatie van verschillende groepen verhogen. We willen op een laagdrempelige manier kwetsbare groepen uit de samenleving bereiken. Hiervoor zijn we op zoek naar luisterburen.

Wat is een luisterbuur: Luisterburen zijn vrijwilligers, door ons opgeleid, die in hun eigen buurt verbinding maken met diverse lokale gemeenschappen. Luisterburen vormen een brugfiguur tussen Bindus en de lokale buurtbewoners.

Wie is een luisterbuur:

 • Je bent actief in je eigen buurt/wijk. Je hebt kennis over de lokale samenleving.
 • Je gaat gemakkelijk contacten aan met nieuwe mensen
 • Je bent kritisch en durft dingen in vraag te stellen
 • Je hebt een open houding en bouwt gemakkelijk vertrouwensrelaties op
 • Je bent een echte netwerker, je bent een bruggenbouwer
 • Je kan goed samenwerken
 • Je bent communicatief en luistervaardig

Taakomschrijving

Wat verwachten we van jou als luisterbuur:

 • Je vormt een brugfiguur tussen Bindus vzw en de lokale gemeenschap. Je bent een tussenpersoon tussen het personeel en de leden van Bindus en de lokale buurtbewoners.
 • Je kan vlot om met personen uit verschillende culturen. Als luisterbuur ga je actief het gesprek aan met de mensen uit jouw buurt. Je vraagt wat hen beweegt en waar zij nood aan hebben.
 • Je maakt verslag van de praatsessies met de buurtbewoners, deze verslagen bespreek je dan met het team van Bindus.
 • Als luisterbuur functioneer je als tussenpersoon tussen het personeel en de leden van Bindus.
 • Je organiseert regelmatig een praatmoment met de bewoners uit je buurt om te bevragen wat leeft bij hen. Je gaat na wat de lokale gemeenschappen nodig hebben, wat hen motiveert en wat hun verwachtingen zijn.
 • Je vraagt feedback bij de bewoners uit jouw buurt na een buurtactiviteit.
 • Je stimuleert lokale buurtbewoners om deel te nemen aan praatsessies, om hun stem te laten horen.
 • Je promoot het project luisterburen verder.
 • Je zet acties op om het project luisterburen bekend te maken in je buurt.

Aanbod

Wat bieden wij:

 • Opleiding en ondersteuning door een Bindus-medewerker
 • Je komt terecht in het brede en fijne netwerk van Bindus vzw
 • Mogelijkheid tot het volgen van vormingen. Je krijgt de kans om je eigen expertise te versterken.
 • Je krijgt de kans om anderen te helpen om zich te ontwikkelen
 • Je krijgt een actieve stem in de acties van Bindus vzw
 • Gratis deelname aan activiteiten van Bindus vzw
 • De nodige praktische ondersteuning om je engagement als vrijwilliger uit te voeren.
 • Je krijgt de kans om een diverse groep mensen te ontmoeten en je netwerk te verruimen
 • Uitwisseling en intervisie met andere vrijwilligers
 • Vrijwilligersvergoeding en onkostenvergoeding

Beschikbaarheid

Deze functie staat open voor iedereen! BINDUS vzw voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of functiebeperking. Onze wervings- en selectieprocedure reflecteert onze missie en visie en is daarop gebaseerd. Iedere vrijwilliger komt met de eigen identiteit binnen in onze organisatie.

Gesprekken

Wanneer

11/0311/04/2021
regelmatig

Vereisten

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

Bindus vzw

Contactpersoon

Fatih Ari
+32485384656

Locatie voor dit werk

Brederodestraat, 188
2018 Antwerpen

Locatie Bindus vzw

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Fatih Ari
+32485384656

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Bindus vzw

organization.jobs.more