Pers analist

Jouw profiel

 • Je hebt minstens een bachelor diploma (bij voorkeur Communicatie, Journalistiek of Toegepaste Taalkunde of een gelijkwaardige taalgevoelige richting)
 • Je hebt minstens twee jaar relevante ervaring.
 • Je schrijft vlot en foutloos in het Nederlands
 • Je kan zelfstandig werken, en houdt bij uitwerking rekening met doelstellingen van de opdracht.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je bent flexibel in je uren.

Taakomschrijving

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken. De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus : 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

Kansarmoede wordt veroorzaakt door een complex netwerk van factoren op individueel, omgeving en op structureel niveau.De ATKBuddywerking bestrijdt de bestaande kansarmoede door op grote schaal buddy’s te mobiliseren. Op die manier dragen we bij aan individuele mensen die vandaag in kansarmoede leven én sensibiliseren we de kansrijke omgeving.

De ATKBeweging zal het structurele niveau adresseren door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Doelstelling

In deze onderzoek rol leren we nauwgezet de oriëntaties van alle relevante media in kaart brengen.We maken het onderscheid tussen de massamedia, kranten, weekbladen en televisiekanalen enerzijds en de vakpers, die de eerdergenoemde doelgroepen lezen anderzijds.

Via een indexering systeem kunnen we dan een inzicht verwerven in de teneur van deze diverse kanalen. Zo kan onze opinieleiders groep hier aangepast kan naar communiceren. Het inventariseren van alle journalisten en deskundigen die hier schrijven, en hun bronnenidentificeren vormt een belangrijke opdracht.

Functiebeschrijving

 • Verbinden met internationale bewegingen
 • Relevante media in kaart brengen
 • Inzicht verwerven in de teneur van deze kanalen
 • Inventariseren van journalisten en deskundigen

Aanbod

 • Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.
 • Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een spraakmakend en maatschappelijk relevant sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.
 • Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.
Advies

Wanneer

volgens afspraak

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

ArmenTeKort vzw

Contactpersoon

Theo Vaes
0475 44 01 44

Locatie voor dit werk

De Keyserlei 58 bus 2
2018 Antwerpen

Locatie ArmenTeKort vzw

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Theo Vaes
0475 44 01 44

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van ArmenTeKort vzw

organization.jobs.more