Onze vacaturewebsite vrijwilligerswerk.be krijgt op maandag 9 januari een nieuw jasje! In functie van een vlotte overdracht kunnen nieuwe organisaties vanaf 5 december hier geen registratie-aanvragen meer doen. Andere belangrijke deadlines voor organisaties ontdek je hier.

Macro econoom

Jouw profiel

 • Je kan zelfstandig werken, en houdt bij uitwerking rekening met doelstellingen van de opdracht.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je hebt een bachelor of een masterdiploma.
 • Je bent flexibel in je uren.

Taakomschrijving

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken. De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus : 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

Kansarmoede wordt veroorzaakt door een complex netwerk van factoren op individueel, omgeving en op structureel niveau.De ATKBuddywerking bestrijdt de bestaande kansarmoede door op grote schaal buddy’s te mobiliseren. Op die manier dragen we bij aan individuele mensen die vandaag in kansarmoede leven én sensibiliseren we de kansrijke omgeving.

De ATKBeweging zal het structurele niveau adresseren door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Doelstelling

Het ontwikkelen van macro-economische opbrengst modellen en eventueel doe-het-zelf berekening applicaties vormt de kernopdracht van deze rol.

Vooraleer we daar kunnen aan beginnen zullen we eerst inventariseren wat er reeds bestaat. Een korte lijst van een 10 tot 15 topwetenschappers in Vlaanderen, eventueel Europese onderzoeken die op dit gebied gebeurd zijn, moeten we voorafgaandelijk in kaart brengen. Vervolgens zullen we samen met deze mensen tot een afspraak komen over welke richtingons onderzoek moet uitgaan. Het onderscheidend kenmerk van onze beweging ligt precies hier in, dat wij de kost van "niet interventie"helder krijgen. De waarschijnlijkheid van deze cijfers en de geloofwaardigheid in het algemeen vormen een cruciaal onderdeel van deze benadering. Vandaar dat zeondersteund zal worden uit een breedspectrum van sociale actoren.

Samenwerking met Politiek Sociaal Economische opleidingen via een grootschalig interuniversitair academisch onderzoek is een optie.

Vanzelfsprekend zijn de samenwerkingen met denktanken zoals Oikos en Itinera ,samen met de equivalenten van de vakbonden en werkgevers hier cruciaal.

Vervolgens zal deze groep een aantal veronderstellingen verder ontwikkelen om de kostprijs van de interventies zelfin de volgende 5 tot 10 jaar te voorspellen.

Een derde opdracht voor deze rol bestaat er in inzicht te verwerven in de financieringsmechanismes van multilaterale organisaties : de EIB de ECB, de OECD,de Wereldbank,…

Functiebeschrijving

 • inventariseren van bestaande onderzoeken in Vlaanderen en Europa
 • Ontwikkelen van macro-economische opbrengst modellen
 • Samenwerken met Politiek Sociaal Economen via interuniversitair academisch onderzoek
 • Samenwerken met denk tanken, vakbonden, werkgevers
 • Inzicht verwerven in financieringsmechanismes van multilaterale organisaties
 • Verbinden met internationale bewegingen

Aanbod

 • Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.
 • Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een spraakmakend en maatschappelijk relevant sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.
 • Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.
Advies

Wanneer

volgens afspraak

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

ArmenTeKort vzw

Contactpersoon

Theo Vaes
0475 44 01 44

Locatie voor dit werk

Franklin Rooseveltplaats 12 bus 12
2060 Antwerpen

Locatie ArmenTeKort vzw

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Theo Vaes
0475 44 01 44

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van ArmenTeKort vzw

organization.jobs.more