Onze vacaturewebsite vrijwilligerswerk.be krijgt op maandag 9 januari een nieuw jasje! In functie van een vlotte overdracht kunnen nieuwe organisaties vanaf 5 december hier geen registratie-aanvragen meer doen. Andere belangrijke deadlines voor organisaties ontdek je hier.

Contactpersoon voor werkgeversorganisaties - vrijwilliger

Jouw profiel

  • Je kan zelfstandig werken en houdt bij uitwerking rekening met doelstellingen van de opdracht.
  • Je hebt een bachelor of een masterdiploma.
  • Je bent een overtuigd netwerker.
  • Je bent een teamspeler.
  • Je bent flexibel in je uren.

Taakomschrijving

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken. De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus : 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

Kansarmoede wordt veroorzaakt door een complex netwerk van factoren op individueel, omgeving en op structureel niveau.De ATKBuddywerking bestrijdt de bestaande kansarmoede door op grote schaal buddy’s te mobiliseren. Op die manier dragen we bij aan individuele mensen die vandaag in kansarmoede leven én sensibiliseren we de kansrijke omgeving.

De ATKBeweging zal het structurele niveau adresseren door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Doelstelling

Niet alleen de werkgeverssector, maar ook de werknemerskant, de vakbonden, de overheid en het onderwijs hebben allemaal een grote impact op tewerkstelling in het algemeen.

Dit breder kader positioneren in onze beweging vormt de opdracht van deze rol. We zullen niet alleen de macro-economische impact helderkrijgen maar ook alle belangen, die soms tegenstrijdig zijn,verbinden rond het ‘armoede oplossen’ verhaal.

Functiebeschrijving

  • Deze rol werkt kort samen met de groep rond werkgeverfederaties
  • Verbindingen zoeken tussen welvaart en welzijn.

Aanbod

  • Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.
  • Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een spraakmakend en maatschappelijk relevant sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.
  • Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.
Gesprekken

Wanneer

volgens afspraak

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

ArmenTeKort vzw

Contactpersoon

Theo Vaes
0475 44 01 44

Locatie voor dit werk

Franklin Rooseveltplaats 12 bus 12
2060 Antwerpen

Locatie ArmenTeKort vzw

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Theo Vaes
0475 44 01 44

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van ArmenTeKort vzw

organization.jobs.more