Contactpersoon voor sociale sectoren

Jouw profiel

 • Je bent een overtuigd netwerker.
 • Je hebt een brede interesse in de socio-economische actualiteit.
 • Je kan zelfstandig werken, en houdt bij uitwerking rekening met doelstellingen van de opdracht.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je bent flexibel in je uren.

Taakomschrijving

ArmenTeKort daagt onze generatie uit om kansarmoede te overwinnen. In een tienjarig actieonderzoek worden ‘kansrijke’ buddy’s opgeleid en gekoppeld aan een persoon in kansarmoede. Tijdens een tweejarig traject ontmoeten zij hun buddy wekelijks in een kader dat expliciet gericht is op eigenwaarde- en sociale netwerkversterking.

De verbinding tussen beide buddy’s leidt tot empowerment van de ‘kanszoekende’ buddy. Vanuit hernieuwde eigenwaarde neemt hij of zij zelf opnieuw de regie van zijn of haar eigen leven in handen. Zo wordt de vicieuze cirkel van kans- en generatiearmoede doorbroken. De doelstellingen van dit actieonderzoek zijn ambitieus : 500 buddykoppels eind 2018, 5.000 in 2023.

Kansarmoede wordt veroorzaakt door een complex netwerk van factoren op individueel, omgeving en op structureel niveau.De ATKBuddywerking bestrijdt de bestaande kansarmoede door op grote schaal buddy’s te mobiliseren. Op die manier dragen we bij aan individuele mensen die vandaag in kansarmoede leven én sensibiliseren we de kansrijke omgeving.

De ATKBeweging zal het structurele niveau adresseren door een breed maatschappelijk draagvlak te creëren.

Doelstelling

In deze rol schrijven we samen metsociale hulpverlening en Housing First protagonisten mee aan het nieuwe narratief dat beleidsmakers nodig hebben om de nodige investeringen vrij te maken. De inhaalbeweging rond sociale huisvesting kost 10-15 miljard, maar nog veel meer als we deze investering niet realiseren.

Politieke beleidsmakers en kabinetten zijn dit soort retoriek vanzelfsprekend al lang gewoon. Daarom is het belangrijk dat we samen met de sociale sector dit nieuwe verhaal scherp krijgen zodat het een onomkeerbaar perspectief zal bieden op relatief korte termijn. Kansarmoede afschaffen is de kern business van de sociale sector. Dit verhaal zullen we zowel binnen, als samen met de sociale sector naar buitenbrengen.

Functiebeschrijving

 • Mobiliseren van sociale partners
 • Uitbouwen en onderhouden van een uitgebreid netwerk van operationele partners
 • Realiseren van samenwerkingsverbanden met deze partners

Aanbod

 • Je kiest zelf je uren in alle vrijheid en flexibiliteit.
 • Je krijgt de vrijheid en verantwoordelijkheid om je stempel te drukken op een spraakmakend en maatschappelijk relevant sociaal project, gekenmerkt door een innovatieve en professionele aanpak.
 • Je wordt deel van een groot, ambitieus en gezellig team van medewerkers en vrijwilligers.
Gesprekken

Wanneer

volgens afspraak

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

ArmenTeKort vzw

Contactpersoon

Theo Vaes
032333336

Locatie voor dit werk

De Keyserlei 58 bus 2
2018 Antwerpen

Locatie ArmenTeKort vzw

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Theo Vaes
032333336

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van ArmenTeKort vzw

organization.jobs.more