Vrijwilliger speel-o-theek: uitleen van speelgoed

Jouw profiel

In onze speel-o-theek “Het Speelpaleis” kunnen gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar één keer per week kwaliteitsvol speelgoed uitlenen en andere ouders en kinderen ontmoeten.

De bezoekers van de speel-o-theek vormen een zeer diverse groep op vlak van achtergrond, nationaliteit,... Met een aantal gerichte activiteiten proberen we de verbondenheid te bevorderen en ruimte te bieden aan mensen om elkaar écht te leren kennen. Respect, gelijkwaardigheid en solidariteit staan hierbij centraal.

Word jij onze nieuwe vrijwilliger voor de uitleen van speelgoed?

Op woensdagnamiddag kunnen gezinnen speelgoed ontlenen en terugbrengen. Aan de uitleenbalie sta je in voor de registratie en controle van het speelgoed dat in- of uit gaat en de inschrijving van nieuwe gezinnen.

 • Je bent hartelijk.
 • Je doet graag administratief werk en bent nauwkeurig.
 • Je kan goed overweg met de computer (basis).
 • Je kan op een laagdrempelige manier communiceren met mensenvanuit verschillende achtergronden.
 • Je hebt een open blik en respect voor elke mens, ongeacht huidskleur, nationaliteit, cultuur, godsdienst…
 • Je bent bereid om te leren van de gezinnen in armoede en zo meer kennis te verwerven over armoede en de gevolgen ervan.
 • Je deelt de visie van de Vierdewereldgroep, nl. dat armoede niet zozeer te maken heeft met persoonlijke schuld, maar dat er dieperliggende maatschappelijke oorzaken zijn die armoede in de hand werken en bestendigen. Je strijdt mee voor gelijke rechten van mensen in armoede op de plekken waar je woont, werkt…

De speel-o-theek behoort tot de werking van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen, een vereniging waar armen het woord nemen. Samen strijden we voor gelijke rechten van mensen in armoede en een solidaire samenleving. Meer weten? www.vierdewereldgroepaalst.be


Taakomschrijving

 • Je bent aanwezig op woensdagnamiddag tussen 14u en 18u
 • Je geeft de gezinnen een welkom gevoel aan de uitleenbalie.
 • Je geeft uitleg waar nodig.
 • Je registreert nauwkeurig het speelgoed dat teruggebracht of uitgeleend wordt in het computersysteem.
 • Je kijkt na of teruggebracht speelgoed compleet en onbeschadigd is.
 • Bij twijfel over schade of problemen spreek je hiervoor de speel-o-theekmedewerker aan.
 • Je schrijft nieuwe gezinnen in, door met hen de nodige gegevens te overlopen en hen het uitleensysteem uit te leggen. Bij ontvangst van inschrijvingsgeld noteer je dit nauwkeurig.
 • Je stimuleert gezinnen om een UiTpunt te sparen met hun UiTPAS, en om deze punten om te ruilen voor een leuk gadget.
 • Je neemt deel aan vormingen en vergaderingen i.v.m. de speel-o-theek.

WAT KAN JE VERWACHTEN?

 • We voorzien regelmatig overlegmomenten en vorming samen met de andere vrijwilligers.
 • Je wordt ondersteund in je taak door een vaste medewerker.
 • Je maakt deel uit van een enthousiaste vrijwilligersploeg.
 • Je bent verzekerd en krijgt een vergoeding van je verplaatsingskosten.
Welzijn

Wanneer

regelmatig

Vereisten

Vergoeding

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

Contactpersoon

Joke Steenhoudt
053783660

Locatie voor dit werk

Sinte Annalaan 41/02
9300 Aalst

Locatie Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Joke Steenhoudt
053783660

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vzw AALST - vereniging waar armen het woord nemen

organization.jobs.more