Begeleiders van contactmomenten In Het Huis-Leuven

Jouw profiel

Het Huis, neutrale bezoekruimte, bestaat inmiddels 20 jaar en is intussen uitgegroeid tot een grote vrijwilligersorganisatie in Antwerpen, Brugge en Leuven. Het Huis-Leuven is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met een hart voor kinderen die willen instaan voor het observeren en begeleiden van contactmomenten tussen kinderen en een (groot)ouder tijdens de eerste en derde zaterdag van de maand of de woensdagnamiddag van diezelfde week.

Taakomschrijving

Wat is de taak van de begeleider binnen Het Huis?

Voor en na het bezoek houdt de begeleider nauw contact met het kind teneinde een vertrouwensband op te bouwen en het kind voor te bereiden op de komst van de bezoekouder. De begeleider zorgt ervoor dat de bezoeken vlot verlopen en het contactherstel maximaal kan worden nagestreefd.

Tijdens het bezoek observeert de begeleider het contact tussen kind en bezoekouder en stuurt, ondersteunt en faciliteert waar nodig. De begeleider ziet erop toe dat het huisreglement wordt gerespecteerd en brengt schriftelijk verslag uit van het contactmoment. Na elke bezoekdag is er teamoverleg waarin de contactmomenten samen worden besproken. Elke begeleider volgt verplicht de vorming voor starters en de jaarlijkse vormingen om zodoende zelf verder te ontwikkelen.
De rol van de begeleider is boeiend, motiverend en van cruciaal belang om het kind een veilige plek te bieden waar het kan spelen, praten en zichzelf kan zijn als het de bezoekouder ontmoet.

Jeugd
KinderenJongeren
Begeleiding

Wanneer

regelmatig

Vereisten

Nederlands

Vergoeding

Het Huis Leuven

Contactpersoon

M. Bellinck
0471 45 37 88

Locatie voor dit werk

Tervuursestraat 56
3000 Leuven

Locatie Het Huis Leuven

Interesse?

Contactpersoon

M. Bellinck
0471 45 37 88

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Het Huis Leuven