Begeleiding voor LOTGENOTENSAMENKOMST van Fibromyalgie Patiënten LIMBURG

Jouw profiel

Wat vragen we van een

VLFP Contactpersoon /Begeleider/Ervaringsdeskundige voor LOTGENOTENSAMENKOMSTEN?

Ø dat je een chronisch pijnpatiënt bent omdat je dan ook begrijpt wat dagelijkse pijnen en vermoeidheid inhoudt

Ø Een positieve ingesteldheid, ondanks je gezondheidsproblemen

Ø Je deelname aan het vormingsweekend en/of de Jaarlijkse Algemene Vergadering is een must (workshops/teambuilding/ondersteuning)

Ø Je bent reeds of gaat kortelings naar een samenkomst (vooraleer je aanvang als CP)

Ø Je ondertekent de organisatienota voor onbepaalde duur

Ø Je woont de Algemene Vergadering bij en/of de ontmoetingsdag/het vormingsweekend, ed bij.

Ø Je organiseert plaatselijke lotgenotencontacten en aanvullende activiteiten binnen het kader van de vereniging.

Ø Je bepaalt zelf een vaste datum en locatie voor het lotgenotencontact.

Ø We vragen je daarop gedurende minimaal 2u30 aanwezig te zijn. Een samenkomst duurt zo’n 2,5 à 4 uren per maand. De voorbereiding daarvoor hangt af van je planning maar is nooit overdadig

Ø Voor de organisatie van andere activiteiten dan het lotgenotencontact overleg je eerst met het de coördinator van VLFP

Ø Je maakt aankondigen van activiteiten en eventuele wijzigingen tijdig over aan het peggy@vlfp.be (datum, uur, locatie, aard, …) zijnde anderhalve maand voor de verschijningsdatum van het tijdschrift namelijk: 15/12, 15/03, 15/06, 15/09

Ø Je laat aanwezigheidslijsten invullen (en handtekenen) door de deelnemers van alle activiteiten (sprekers, praatbijeenkomsten, zwemmen, sauna, … enz.) ingericht in naam van VLFP en bezorgt deze 3-maandelijks aan de coördinator.

Ø Je brengt de voor de vereniging ontvangen gelden in mindering van je kostennota. Het betreft hier o.a. inkom van € 2,00 voor niet-leden bij bijeenkomsten (vanaf de 3e deelname) en voordrachten indien toepasselijk.

Ø Je bezorgt je kostennota's 3-maandelijks aan Dani De Rouck coördinator VLFP (Wetgeving Vrijwilligerswerk)

Ø Je verwittigt de regioverantwoordelijke onmiddellijk wanneer je op je lotgenotencontacten tijdelijk niet persoonlijk aanwezig kan zijn wegens ziekte, ongeval, … (art. 3).

Ø Kan je niet aanwezig zijn op een geplande activiteit of lotgenotencontact, dan meld je dat tijdig telefonisch aan de regio verantwoordelijke.

Ø Je voert je taak uit met in acht name van de regels inzake discretie en beroepsgeheim (art. 5).

Ø Je wisselt nooit persoonsgegevens uit zonder uitdrukkelijke toestemming van alle partijen (art. 6)

Ø Personen die uitkeringen ontvangen van RIZIV (ziekenkas/invaliditeit), worden verzocht toelating te vragen aan de Adviserende Geneesheer van hun ziekenfonds. Werklozen vragen toelating aan de RVA.

Pas dan, kan je eraan beginnen zowel voor RIZIV als RVA.

https://vrijwilligerswerk.be/wetgeving/vrijwilligerswet/wie-mag-vrijwilligen

Taakomschrijving

Dikwijls krijgen we de vraag naar lotgenotensamenkomsten in de buurt maar zonder begeleiding kunnen we geen samenkomsten organiseren. In Limburg hebben we momenteel samenkomsten in HASSELT maar willen graag meerdere locaties om zodoende meer lotgenoten te helpen.

Om zijn werking te ondersteunen, is VLFP op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal één keer per maand kunnen vrijmaken. Het takenpakket bestaat uit het leiden van een maandelijks lotgenotencontact in jouw regio en/of het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten.

Misschien wil jij die taak wel op jou nemen om fibromyalgielotgenoten samen te brengen ergens bij jou in de buurt?

Wat bieden wij jou?

  • ondersteuning door een enthousiaste groep vrijwilligers;
  • een verzekering wanneer je als vrijwilliger voor VLFP aan de slag bent;
  • vergoeding van de voor VLFP gemaakte kosten.

Heb je nog wat vrije tijd over en wil je die nuttig besteden? Ben je tijdelijk van de arbeidsmarkt, maar wil je niet blijven stilzitten? Zet jij je graag in voor anderen en zoek je een organisatie waar je een steentje kan bijdragen?

Dan is vrijwilligerswerk bij VLFP misschien iets voor jou.

Wij bieden je een stem in het beleid, evenals de kans om mensen met dezelfde problematiek als jijzelf te helpen.

Om zijn werking te ondersteunen, is VLFP op zoek naar vrijwilligers die zich minimaal één keer per maand kunnen vrijmaken. Het takenpakket uit het leiden van een maandelijks lotgenotencontact in jouw regio of het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten.

Contacteer Alexandra Carion Regionale Coördinatie Lotgenotensamenkomsten Limburg

Email: vlfp.hasselt@gmail.com of bel ons 015/25.33.19 (op maandag tussen 10u en 16u - niet op feestdagen.

Gezondheid
Volwassenen

Wanneer

regelmatig

Vereisten

Nederlands

Toegankelijkheid

Mogelijkheden voor mensen met een beperking
Personen met een beperking worden aangemoedigd om te reageren. Neem contact voor de mogelijkheden.

Vergoeding

Vlaamse Liga Voor Fibromyalgie-Patiënten

Contactpersoon

Dani De Rouck
015/25.33.19

Locatie voor dit werk

Provincie Limburg
3600 Genk

Locatie Vlaamse Liga Voor Fibromyalgie-Patiënten

Interesse?

Deze velden zijn verplicht

Contactpersoon

Dani De Rouck
015/25.33.19

Hoe solliciteren?

Lees onze 7 tips voor een geslaagd eerste contact

Wetgeving

Deze organisatie valt onder de Vrijwilligerswet.

Andere vacatures van Vlaamse Liga Voor Fibromyalgie-Patiënten

organization.jobs.more