vzw Qué Bonito!

Landwaartslaan 20 bus 01
3600 Genk
089 35 10 19
info@ananau.org
http://www.ananau.org

Locatie vzw Qué Bonito!

Over vzw Qué Bonito!

Vzw Qué bonito! staat volledig in het teken van haar project in het zuiden Añañau. Asociación ONG Añañau is een onderwijsproject dat in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo.

Vzw Qué bonito! zorgt voor ondersteuning en vertegenwoordiging in en vanuit België. Ze heeft tot doel alle mogelijke materiële en morele tussenkomsten te verlenen en contacten te verzorgen met het oog op de verbetering van het lot van zowel kwetsbare kinderen als kwetsbare volwassenen in achtergestelde gebieden en dit in eerste instantie in samenwerking met Añañau. Vzw Qué bonito! helpt mee in België via het uitsturen van vrijwilligers, het vergroten van de naambekendheid en door het werven van fondsen voor Añañau.

Missie

Peru is een land van grote verschillen. De totale economie is groeiende, maar tegelijk neemt de armoede en de ongelijkheid toe. In Peru leeft ruim de helft van de bevolking in armoede. 1 op 5 personen in extreme armoede! Ook hebben nog steeds heel wat kleuters, kinderen en jongeren in Peru nog steeds geen toegang tot degelijk onderwijs. Nog te vaak worden kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen en etnische minderheden uit het oog verloren door de regeringen. Hier wil Añañau wat aan doen, zodat ook zij dezelfde kansen krijgen als anderen!

Activiteiten

Omdat we geloven in de kracht van goed onderwijs als springplank naar een betere toekomst, is Añañau in de eerste plaats een onderwijsproject. Via huiswerkbegeleiding en spelend leren stimuleren we met Añañau de ontwikkeling van de kinderen en trachten we nieuwe kansen te creëren. We stimuleren kinderen in het ontplooien van hun talenten en bieden hulp waar ze het moeilijk hebben. Door de kinderen te laten geloven in hun eigen mogelijkheden en vaardigden willen we hen op weg helpen naar een betere toekomst en een zelfstandig leven. Hiervoor biedt Añañau hulp op 3 gebieden: - onderwijs - gezondheid - algemene en socio-culturele ontwikkeling Daarnaast vinden we het belangrijk om samen te werken met de ouders en de gemeenschap. Via workshops en activiteiten trachten we hun betrokkenheid en participatie te vergroten en werken we rond bewustmaking. Naast de projecten met eigen kinderen en gezinnen werkt Añañau ook samen met andere organisaties in San Jeronimo en in Cusco. Via materiële hulp en het sturen van vrijwilligers proberen we met Añañau ook ons steentje bij te dragen in ziekenhuizen, lokale scholen en andere sociale projecten met kinderen.


Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.