Tonuso vzw

Bergensesteenweg 534
1070 Anderlecht
02 /521 07 68
info@tonuso.be
http://www.tonuso.be/

Locatie Tonuso vzw

Over Tonuso vzw

Algemene Werking:

We begeleiden gezinnen die zich bevinden in een zorgwekkende leefsituatie waardoor de opvoeding van de kinderen onder spanning komt te staan of waardoor de ontwikkeling van de kinderen en jongeren in het gedrang komt. De opvoedingssituatie kan bemoeilijkt worden door financiële zorgen, echtscheidingsproblemen, de huisvestingssituatie, de psychische gezondheid van ouders en/of kinderen,... of vaak een combinatie van factoren. Onze bijzondere aandacht en ondersteuning gaat naar het welzijn van de kinderen en de draagkracht van de ouders en hun context. 'De Kom-aid' is, naast 'De Plan-aid' en 'De Magn-aid', één van de drie afdelingen van 'Tonuso - Centrum voor Jeugdhulp'

Onze doelgroepen zijn:

  • gezinnen die nood hebben aan ondersteuning in het waarmaken van hun opvoedingsopdracht thuis;
  • gezinnen die nood hebben aan het delen van hun opvoedingsopdracht;
  • gezinnen bij wie het noodzakelijk wordt geacht dat (een deel van) hun opvoedingszorg word gedeeld of (tijdelijk) overgenomen;
  • jongeren met moeilijkheden die nood hebben aan een vorm van (intensieve) begeleiding;
  • jongeren die een zelfstandig leven wensen uit te bouwen.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.