T'ANtWOORD vzw

Otterstraat 114
2300 turnhout
+32467025001
chris.dielis@tantwoord.be
www.tantwoord.be

Over T'ANtWOORD vzw

T’ANtWOORD is een erkende vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting. Mensen die leven in en nabij armoede ervaren meestal een gemis aan sociale grondrechten als het gaat over hun gezondheid, relaties, inkomen, woonsituatie, werk, vrije tijd en cultuur, onderwijs en vorming, toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. Het ene probleem brengt vaak het andere mee. Het gaat dus over meer dan een beperkt inkomen. Soms weten mensen niet waar ze terecht kunnen, missen ze informatie, durven ze geen hulp zoeken of missen ze de nodige sociale contacten om er te geraken.

Samen met mensen die leven in kwetsbare situaties, vrijwilligers en sympathisanten pleiten we tegen armoede en sociale uitsluiting. Dit doen we door structureel te werken aan armoede en door in dialoog te gaan met de samenleving en het beleid.

Wij baten in het centrum van Turnhout een ontmoetingsruimte en buurtrestaurant uit. Daarnaast trekken we wekelijk de straten op met ons mobiel buurtrestaurant en baten we 4 Rap op Stapkantoren uit, verspreid over de stad.

Waarvoor kunnen mensen bij ons terecht?

  • om anderen te ontmoeten
  • voor een luisterend oor, advies en een gerichte doorverwijzing
  • om lekker, gezond en goedkoop te eten in ons buurtrestaurant 'tHERT
  • voor materiële ondersteuning: gratis gebruik douches, gebruik van wasmachine, gebruik van laptops en internet ...
  • om deel te nemen aan activiteiten: uitstappen, spelnamiddagen, workshops, cursussen, voorstellingen, ...
  • om deel te nemen aan onze overlegmomenten en thematische werkgroepen zoals gezondheid, inkomen, onderwijs, wonen, werk, vrije tijd, ...
  • om daguitstappen, vakanties en cultuur- en vrijetijdsactiviteiten te boeken via onze Rap op Stapkantoren.

Het werk van T'ANtWOORD wordt grotendeels gerealiseerd door vrijwilligers. Het onthaal in de ontmoetingsruimte, de bediening aan de toog, het koken van de maaltijden, het schrijven van de nieuwsbrief, het organiseren van activiteiten, het onderhoud van de tuin, het bemannen van onze Rap op Stapkantoren... Onze vrijwilligers zijn mensen die nood hebben aan een zinvolle dagbesteding, een oefenruimte om de nodige attitudes en sociale vaardigheden aan te leren, professionele activering, mensen die zich vrijwillig en zinvol willen inzetten voor een maatschappelijk doel, ... Iedereen kan bij ons komen vrijwilligen.

Vacatures van T'ANtWOORD vzw