Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)

Stalingradlaan 54
1000 Brussel
02 537 59 28
admin@smbg-famd.be
www.smbg-famd.be

Locatie Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)

Over Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)

De stichting heeft tot doel de studie en de toepassing van alle middelen geschikt om morele bijstand, noch van dogmatisch noch van godsdienstig karakter, in een geest van volledige verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden, te brengen aan personen die, opgesloten, geïnterneerd, verdacht of beticht zijn of waren of die onder de bevoegdheid van de rechtsmacht voor kinderen of adolescenten vallen of vielen, alsook aan de families van deze personen.

Haar doel, in de eerste plaats belangeloos en filantropisch, is de sociale vooruitgang te bevorderen, de reclassering te vergemakkelijken van degenen die van haar bijstand genoten hebben en bij te dragen te hun vervolmaking.

Vacatures van Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen (SMBG)