S-Sport // Recreas vzw

Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
02 515 04 15
info@s-sportrecreas.be
http://www.s-sportrecreas.be/Pages/default.aspx

Locatie S-Sport // Recreas vzw

Over S-Sport // Recreas vzw

S-Sport // Recreas vzw is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederatie waar iedereen meetelt. Via het ondersteunen van sportclubs en het organiseren van sportactiviteiten bieden we een recreatief sport- en bewegingsaanbod voor jong en oud én voor personen met en zonder handicap.

Voor ons is sport meer dan een doel op zich. Sport en beweging zijn een middel om mensen samen te brengen en de samenhorigheid in de maatschappij te vergroten. Solidariteit en verdraagzaamheid staan centraal binnen onze sportfederatie.


Vacatures van S-Sport // Recreas vzw