Rijksarchief Gent

Bagattenstraat 43
9000 Gent
09 265 76 70
rijksarchief.gent@arch.be
http://www.arch.be/index.php?l=nl

Koepelorganisatie: Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief

Locatie Rijksarchief Gent

Over Rijksarchief Gent

Het Rijksarchief is een van de federale wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid van de minister van Wetenschapsbeleid staan. De kerntaken van het Rijksarchief bestaan uit het verwerven, bewaren en ontsluiten van oude en hedendaagse archieven (middeleeuwen tot 20ste eeuw), het toezicht op dynamisch overheidsarchief, publiekswerking in de vorm van dienstverlening en wetenschappelijk onderzoek.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.