Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

Lange Stuivenbergstraat 54
2060 ANTWERPEN
03-2353405
p.schipper@telenet.be
www.pscantwerpen.be

Koepelorganisatie: CAW Antwerpen

Locatie Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

Over Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

Het Protestants Sociaal Centrum Antwerpen is al 40 jaar een goed bekend staande vrijwilligersbeweging in de stad, van en met mensen in armoede en met migratieachtergrond.

Ons uitgangspunt en onze drive is: iedere mens heeft een stem en verdient een plek op deze wereld, wie je ook bent, wat je ook hebt meegemaakt, hoe je leven er ook uitziet; we zijn blij om je nu te leren kennen. En samen zoeken we op allerlei manieren, van alledaags tot structureel, hoe de samenleving een beetje rechtvaardiger en menselijker kan worden.

"Protestants" betekent voor ons: mogen zijn wie je bent en samen staan voor rechtvaardigheid en menselijkheid en dat kan ook betekenen: protesteren en in verzet komen tegen onrecht en onmenselijkheid waar het moet. Samen met vele mooie bondgenoten!

Concreet kunnen vrijwilligers helpen bij onthaal van vluchtelingen, wegwijs in de omgeving, woonbuddy zijn, praktische hulp, helpen bij eenvoudige administratie, tolken, ... En bij de vele toffe activiteiten die we organiseren. Voor elk wat wils en warme ambiance verzekerd.

Als vrijwilliger krijg je vorming en ondersteuning.

Vacatures van Protestants Sociaal Centrum Antwerpen