Pleegzorg Provincie Antwerpen

schuttersvest 45
2800 Mechelen
0499753153
info@pleegzorgprovincieantwerpen.be
www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen

Koepelorganisatie: Pleegzorg Vlaanderen

Locatie Pleegzorg Provincie Antwerpen

Over Pleegzorg Provincie Antwerpen

Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw is één van de vijf door de Vlaamse overheid erkende provinciale diensten voor pleegzorg in Vlaanderen.

Onze dienst voor pleegzorg :

biedt aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie alsook aan kinderen/jongeren en volwassenen met een beperking en aan hun ouders (of opvoedingsfiguren) ondersteunende, perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg;

selecteert kandidaat pleeg- en gastgezinnen en bereidt ze voor op hun engagement als pleegzorger;

begeleidt de pleegzorgcontext gedurende het verblijf van een kind/jongere en volwassene met een handicap in een pleeg- of gastgezin.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.