Play it loud vzw

oudstrijdersstraat 11/3
3980 Tessenderlo
011740028
info@playitloud.be
https://www.playitloud.be

Koepelorganisatie: Play it loud

Locatie Play it loud vzw

Over Play it loud vzw

Wij zijn een organisatie die zich inzet voor mensen en gezinnen met een klein budget.

Wij concentreren ons vooral op armoede en maatschappelijk kwetsbare personen en gezinnen, in Noord- en West Limburg en de aangrenzende gemeenten in de Antwerpse Kempen.

We merken dat deze groep mensen, jammer genoeg, steeds groter en groter wordt

In de huidige maatschappij en economie slagen mensen er steeds moeilijker in om de dagdagelijkse financiële eindjes aan elkaar te knopen. Ze kunnen zich niet veel extra permitteren,laat staan een ontspanningsbudget te genereren.

Dit alles heeft verscheidene gevolgen...

Gaande van even een moeilijkere dag tot zelfs depressies,... .

ONZE VISIE

We delen de mening dat iedereen recht heeft op ontspanning en dit echt nodig heeft. Volgens ons team is dat dit één van de beste antidepressiva die werkt.

We zijn er zeker van dat ook de achterliggende problemen moeten aangepakt worden!

Dit doen we door vormingen, lezingen en praatgroepen te organiseren. Hiervoor proberen wij vrijwilligers in te zetten die ervaring hebben met armoede. Ervaringsdeskundigen die dit hebben overwonnen.

Verder proberen we via onze dagelijkse werking ook zo goed mogelijk te helpen en te anticiperen op de noden die op dat moment echt hoog zijn.

Dit doen we door regelmatig een actie te doen.

zodat we de kans armoede groep zo goed mogelijk kunnen helpen, met wat er dan nodig is.


We proberen door heen onze groei zo veel mogelijk drempels bij onze doelgroep weg te nemen.


Ook onze andere toekomstige projecten gaan hier een steentje in kunnen bijdragen. Zo proberen we een echte hulp te zijn, in zo veel mogelijk aspecten in armoede en sociale uitsluiting. We hopen zo de betrokkenen handvatten te geven, om hun weg naar verbetering waar te maken.

Onze visie naar tewerkstelling van onze medewerkers is, dat iedereen kan doen wat hij of zij graag doet, en ze ook hun talenten kunnen inzetten.

Wij fixeren ons niet op de beperkingen van medewerkers, maar we houden er net rekening mee.

Het belangrijkste vinden wij dat ze zich echt thuis voelen en zo hun krachten en talenten kunnen ontplooien.


ONS DOEL

Het uiteindelijke doel is om de betrokken mensen, die deze hulp aanvaarden,

verder te helpen op verscheidene manieren.

Dit doen we door hen activiteiten aan te bieden

die gratis zijn of met een korting.

Ook bieden wij diensten aan sociaal tarief aan, waar zij gebruik van kunnen maken . Onze diensten zijn scooter en fiets herstellingen,computer repair,fotografie en een sociale kruidenier.

Op die manier kunnen we op verschillende vlakken ondersteunen

Vacatures van Play it loud vzw