Onze vacaturewebsite vrijwilligerswerk.be krijgt op maandag 9 januari een nieuw jasje! In functie van een vlotte overdracht kunnen nieuwe organisaties vanaf 5 december hier geen registratie-aanvragen meer doen. Andere belangrijke deadlines voor organisaties ontdek je hier.

Ouderspunt

Auwersstraat 48
2600 Berchem
+32484137748
koen@ouderspunt.be
www.ouderspunt.be

Over Ouderspunt

Ouderspunt is een officieel erkende cliëntenorganisatie voor ouders met kinderen in de Jeugdhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

We streven naar een participatieve jeugdhulpverlening, waarbij we steeds vertrekken vanuit het perspectief van de ouders. We willen de positie en de betrokkenheid van ouders in de verschillende sectoren van de jeugdhulp versterken.

We ondersteunen ouders om hun stem te laten horen en hun noden/ervaringen kenbaar te maken aan het overheidsbeleid en voorzieningen. We bevragen hiervoor ouders over hun ervaringen in de jeugdhulp en wat zij belangrijk vinden. We brengen hun thema’s naar buiten, we formuleren adviezen op nieuwe ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap en we gaan in dialoog met hulpverleners. We streven een genuanceerde beeldvorming na. Dit alles gebeurt in co-creatie met de ouders.

We willen impact realiseren op de jeugdhulp in Vlaanderen, vanuit een sterke dialoog tussen ouders, overheid en hulpverleners en zo bijdragen aan een betere zorg/hulp aan kinderen, jongeren en hun context.

De organisatie bestaat momenteel uit 5 medewerkers en een 60-tal ouders/vrijwilligers die sterk samenwerken om het doel te bereiken. Ons werkingsgebied omvat heel Vlaanderen.

Vacatures van Ouderspunt