Ondernemers voor Ondernemers

Willem de Croylaan 58 bus 4022
3000 Leuven
016 32 10 72
bjorn@ondernemersvoorondernemers.be
http://www.ondernemersvoorondernemers.be

Locatie Ondernemers voor Ondernemers

Over Ondernemers voor Ondernemers

  • Ondernemers voor Ondernemers onderschrijft het recht op een waardig leven voor elk individu en wil een kader creëren dat hiertoe kansen geeft voor de mens in het Zuiden. Dit door het samenbrengen van twee belangrijke maatschappelijke actoren: bedrijven en ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Ondernemers voor Ondernemers biedt binnen het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ aan ondernemers de kans om hun globale visie en de wil tot duurzaam ondernemen wereldwijd om te zetten in een zichtbaar engagement. Ze brengt dit binnen het bereik van elke onderneming door een gestructureerde samenwerking aan te bieden met een aantal ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Ondernemers voor Ondernemers verzorgt de contacten, invulling en opvolging van het bedrijfsengagement ten opzichte van deze ngo’s, stuk voor stuk professionele organisaties, en bijhorende projecten. Het bedrijf hoeft geen tijd en energie te investeren.

Ondernemers voor Ondernemers heeft een tweeledig doel

  • De eerste doelstelling vormt het stimuleren van de dialoog, om zo verandering tot stand te brengen, tussen de ngo’s en bedrijven. Beide spelers hebben een belangrijke opdracht in de maatschappij, maar lijken soms tegenover elkaar te staan. Ondernemers voor Ondernemers wil via overleg en dialoog een brug leggen tussen deze twee werelden en zo de terrein-kennis van de ngo’s koppelen aan de efficiënte en expertise van het bedrijfsleven.
  • De tweede doelstelling is ondersteunend voor de eerste en betreft fondsen werven voor de realisatie van ngo-projecten in het Zuiden. Een bedrijf wil zich hiertoe engageren en gaat de dialoog aan met de ngo die het project opvolgt. Uit die concrete samenwerking groeit een gesprek rond het project, de doelgroep en ruimer de Noord-Zuid verhoudingen en internationale samenwerking.

Ondernemers voor Ondernemers is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven en ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking voor een integer en betrouwbaar engagement voor duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Vacatures van Ondernemers voor Ondernemers