OCMW Kortrijk - Vrijwilligerswerk

Budastraat 27
8500 Kortrijk
056/ 24 46 65
joke.coulembier@kortrijk.be
http://www.ocmwkortrijk.be

Locatie OCMW Kortrijk - Vrijwilligerswerk

Over OCMW Kortrijk - Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk OCMW Kortrijk wil, door het optimaliseren en maximaliseren van de inzet van vrijwilligers in haar werking, de Kortrijkse burger in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Daarnaast streven we naar een brede deelname en integratie in onze samenleving.

Vacatures van OCMW Kortrijk - Vrijwilligerswerk