OCMW Halle

August Demaeghtlaan 30
1500 Halle
02/361.16.16
vrijwilligerswerking@ocmwhalle.be
http://www.ocmwhalle.be

Locatie OCMW Halle

Over OCMW Halle

Algemene opdracht:
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

Vacatures van OCMW Halle