Musica

Toekomstlaan 5B
3910 Neerpelt
011 61 05 10
info@musica.be
http://www.musica.be

Over Musica

Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. Vanuit de professionele kunsten bouwt Musica bruggen naar het onderwijs, de welzijnssector en het brede socioculturele veld. Via talentontwikkeling, educatieve en co-creatieve processen versterken we het draagvlak voor een kunstzinnige benadering van klank en muzikale cultuur. We spelen in op actuele vragen en noden in cultuureducatie en voeden artistieke dynamieken met gerichte experimenten, projecten, festivals en publicaties. Met de vinger aan de pols van de samenleving streven we naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.

Musica is een ervaren pionier in kunsteducatie, actuele benaderingen van muzikaal erfgoed, muziek en klankkunst in de publieke ruimte en muzische interacties met de allerkleinsten. Die veelzijdigheid stelt ons in staat om onverwachte verbindingen te leggen tussen artistieke disciplines, muzikale idiomen en educatieve methodieken. We verkennen het onaangesproken potentieel van zowel historische als nieuwe instrumenten, tools en technieken. Met een nieuwsgierig-kritische houding integreren we inzichten uit artistiek en wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen van daaruit innovatieve formats voor creatie, educatie en participatie.

Iedereen is muzikaal. In onze workshops, nascholingen en residenties creëren we context en speelruimte om de eigen muzikaliteit te (her)ontdekken en het muzikale zelfvertrouwen te versterken. We brengen deelnemers en publiek in contact met de rijkdom van historische of hedendaagse muziekculturen en dagen hen uit om te musiceren en te luisteren met nieuwe oren. Professionele muzikanten en leerkrachten, conservatoriumstudenten en autodidacten geven we zuurstof en een internationaal perspectief om te groeien in hun muzikale praktijk.

Musica stimuleert ontwikkeling op zowel het persoonlijke als het culturele vlak. We kiezen daarbij voor projecten met duurzame effecten. Daarom hechten we veel belang aan voorafgaand onderzoek en experiment, aan voorzorg en nazorg en aan een kwaliteitsvolle omkadering. Een complementair team van specialisten staat garant voor artistieke en pedagogische expertise van het hoogste niveau. Gekoppeld aan een grote openheid tot samenwerking en kennisdeling, maakt dit alles van Musica een sterke cultuurpartner in een snel transformerende wereld.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.