Minor-Ndako

Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
02 503 56 29
semma.groenendijk@minor-ndako.be
http://www.minor-ndako.be

Locatie Minor-Ndako

Over Minor-Ndako

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. We willen een kwalitatief hulpverleningsaanbod verzekeren en een warm nest bieden waar kinderen en jongeren energie opdoen en kracht vinden om verder te gaan in het leven. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een duurzame oplossing voor ieder van hen.

Minor-Ndako is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp.Minor-Ndako werd in 2000 opgericht voor de opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. De naam (minor betekent ‘minderjarige’; ndako ‘onderdak’, ‘gezin’) verenigt Latijn met Lingala en geeft aan waarvoor we staan: behalve de zorg voor minderjarigen ook het harmonieuze samenleven van verschillende culturen.

De werking in Anderlecht breidde gestaag uit: de leefgroep bood eerst 15, daarna 20 opvangplaatsen aan. De nieuwe plaatsen werden onder meer ingezet om + 16-jarigen voor te bereiden op zelfstandigheid. Daarna kwam er een uitbreiding met een afdeling begeleid zelfstandig wonen.
Niet veel later kwam de vraag om onze expertise met andere culturen om te zetten in een aanbod voor Brusselse kinderen. Met een nieuwe leefgroep, Benjamin, gaven we onderdak aan kinderen tussen 0 en 12 jaar, met begeleiding voor hun gezinnen. Spoedig volgde een tweede leefgroep, Koala, voor dezelfde doelgroep. Lisanga – begeleid wonen voor minderjarige erkende vluchtelingen – en de thuisbegeleidingsdienst Jacana kwamen daar snel bij.

Juna werd in 1999 te Aalst opgericht als ’t Huis, het allereerste onthaal- en opvangcentrum voor buitenlandse niet-begeleide minderjarigen, erkend door de Bijzondere Jeugdzorg. ’t Huis kwam tegemoet aan de dringende vraag naar een kleinschalige opvang met professionele omkadering en kwalitatief hoogstaande hulpverlening. De werking verleende van bij het begin voorrang aan minderjarige slachtoffers van mensenhandel.
In 2006 werd ’t Huis omgedoopt tot Juna (Esperanto voor ‘jong’). Sindsdien bleef de structuur onveranderd: twee basisleefgroepen, Primo en Secondo, een studiowerking om 16- en 17-jarigen klaar te maken voor zelfstandig wonen en tot slot ook een traject Begeleid Zelfstandig Wonen, voor de oudsten.
Door de toenemende schaalvergroting in de sector van de Bijzondere Jeugdzorg, fuseerden Minor-Ndako en Juna in 2012.

In 2014 en 2015 werd er gestart met ‘Minor-Ndako sport’: er werd een loopclub, klimclub en zaalvoetbalploeg opgericht voor onze jongeren. Het project steunfiguren dat gestart werd in 2013 kreeg verder vorm en de thuisbegeleidingsdienst Jacana mocht uitbreiden met het project ‘Columbus’. De tuin van De Serre, een project rond dagbesteding en herstelgericht werken, werd een eerste keer omgespit.
In het begin van 2016 werd er in het kader van de aanhoudende vluchtelingencrisis uitgebreid met een project pleegzorg, twee nieuwe medewerkers voor het aanmeldpunt, een dienst contextbegeleiding bij autonoom wonen in Gent en een nieuwe residentiële leefgroep voor jonge vluchtelingen tussen 8 en 13 jaar in Dilbeek.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.