Meer Democratie

Zavelstraat 22
3212 Pellenberg
0495/68.70.06
secretariaat@meerdemocratie.nu
http://www.meerdemocratie.be

Locatie Meer Democratie

Over Meer Democratie

Meer Democratie VZW ijvert al 25 jaar lang voor meer rechten en inspraak voor alle burgers in de Belgische politieke besluitvormingsprocessen, zowel op gemeentelijk, gewestelijk als federaal vlak.

Wij menen dat burgers via de juiste kanalen altijd in staat moeten zijn eender welke politiek nadelige beslissing of niet-ethisch handelen aan te vechten, corrigeren of door een meerderheid te laten verwerpen.

Zeker in deze kritieke tijden staat de democratie enorm onder druk. Politici hebben het moeilijk om tastbaar en duurzaam beleid te voeren, waarbij de burger op de eerste plaats staat. Andere of hun eigen belangen lijken steeds mee te spelen. Meer Democratie wil dat het laatste woord terug bij het volk komt. Niet door revolutie, maar door een constructieve dialoog met het politieke veld aan te gaan, door soms campagne te voeren, maar vooral door het gegrond beargumenteren en aanreiken van concrete alternatieven, die de relatie tussen politici en burgers werkelijk weet te herstellen en naar een strategische win-win relatie toeleidt.

De organisatie is momenteel in volle ontwikkeling, we hebben jonger en sterk bloed nodig om de kennis, ervaring en wijsheid van de oudere generatie over te nemen en nu concrete successen te gaan boeken. Heb jij de daadkracht, kritisch denkvermogen en assertiviteit die we daarvoor nodig hebben?

Vacatures van Meer Democratie