Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw

Koning Boudewijnlaan 1
3600 Genk
0468357538
info@limburggastvrij.be
www.limburggastvrij.be

Locatie Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw

Over Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw

0468/35 75 38

info@limburggastvrij.be

www.limburggastvrij.be

Wat is het Limburgs Platform voor Vluchtelingen?

Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen is een netwerk van vrijwilligers, comités, organisaties en personen die in Limburg met en voor vluchtelingen werken.

Wat is de missie van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen?

 • Het LPV ijvert voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen (met en zonder wettig verblijf), waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Daartoe werkt het LPV op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de juridische, sociale, medische, … dienstverlening te optimaliseren.
 • Het LPV wil werken aan knelpunten die een menswaardig vluchtelingenbeleid verhinderen en wil samen zoeken naar strategieën om deze knelpunten aan te pakken.
 • Het LPV wil ook de bevolking sensibiliseren en de vluchtelingenthematiek bespreekbaar maken. Bovendien wijst het LPV op het belang van correcte, objectieve én volledige informatie in de media, wars van sensatie en suggestie.
 • Om de doelstellingen te realiseren werkt het LPV samen met verschillende partners. Voor de ondersteuning van vluchtelingen die zoeken naar huisvesting, werkt het LPV samen met het CAW-Limburg team-vluchtelingen. Je vindt een volledig overzicht van onze partners op onze website www.limburggastvrij.be

Het LPV werkt jaarlijks mee aan ’Wereldvluchtelingendag 20 juni’ om al onze missiepunten extra in de verf te zetten.

Wie maakt deel uit van het LPV?

 • Gastvrij Sint-Truiden, Liesbeth Staelen, tel: 011/69 47 80
 • Gastama-Tongeren, Ivo Cauberghe, tel: 0477/20 87 92
 • Gastvrij Hasselt, lieve Bos, tel: 0486/34 20 02
 • Gastvrij Diepenbeek, Marita Machiels, tel: 011/32 28 29 Lieve Missotten, tel:0486/35 75 38
 • Verenigde Protestantse Kerk-Hasselt, Lianne de oude, tel: 0486/22 60 81
 • Genks Comité Vluchtelingen, Linda Delva 0470/55.08.12
 • ORBIT-Limburg, Ward Ceyssens, tel: 0478/51 45 88
 • Ook nieuwe lokale vrijwilligers of vrijwilligersgroepen kunnen deel uitmaken van het LPV, vermits ze onze visie en missie delen. Zij kunnen zeker rekenen op onze vrijwilligersondersteuner.

Wat doen de comités?

 • Ze bekommeren zich om de concrete problemen en noden van de vluchtelingen.
 • Zij bieden de vluchtelingen informatieve, juridische, administratieve, psychologische, pedagogische en materiële ondersteuning.
 • Ze bieden allerlei activiteiten en projecten aan zoals een ombudsdienst, extra taallessen en schoolbegeleiding, werk en opleiding zoeken, helpen bij huisvestingsproblemen, jeugdwerking, sociale contacten uitbouwen via huisbezoeken, ontmoetingsmomenten, uitstappen enz.…

Hierbij staat steeds de zelfredzaamheid en de integratie van de vluchtelingen centraal!

Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers!

 • We zijn dringend op zoek naar “tolken” vooral Arabisch, Dari en Pashtoe
 • We zijn dringend op zoek naar “vrijwilligers die vluchtelingen helpen inburgeren in Limburg”.
 • We zijn dringend op zoek naareen vrijwilliger die ons wil ondersteunen met de boekhoudkundige verrichtingen van de vzw Limburgs Platform voor Vluchtelingen”

Interesse? Contacteer: info@limburggastvrij.be of 0468/35 75 38

Hartelijk dank voor uw medewerking en solidariteit!!!

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.