Liga Voor Mensenrechten

Gebroeders De Smetstraat 75
9000 Gent
09 223 07 38
info@mensenrechten.be
http://www.mensenrechten.be

Locatie Liga Voor Mensenrechten

Over Liga Voor Mensenrechten

"De Liga voor Mensenrechten heeft tot doel de bestrijding van de onrechtvaardigheden en van elke willekeurige aanslag op de rechten van het individu of van de gemeenschap. Zij verdedigt de beginselen van gelijkheid en sociaal humanisme die aan de grondslag liggen van de moderne beschaving. Buiten alle partijen en geloofsbelijdenissen om verwezenlijkt de Liga haar doel door bijeenkomsten en publicaties, petities en tussenkomsten bij de Belgische en buitenlandse overheden."

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.