Komma vzw

Koningin Astridlaan 12
2800 Mechelen
015 71 50 55
administratie.centraal@vdkomma.be
https://www.vdkomma.be/

Koepelorganisatie: Komma vzw

Locatie Komma vzw

Over Komma vzw

Missie

Komma vzw organiseert in eigen beheer alle vormen van kinderopvang voor kinderen tot twaalf jaar.
Daarnaast biedt zij ondersteuning aan eigen kinderopvanginitiatieven en dezen van derden.

Komma vzw geeft gericht en op maat advies met als doel kwaliteitsvolle en excellente pedagogische dienstverlening uit te bouwen.

Visie

Omdat kinderen het beste verdienen en centraal staan, werkt elke medewerker van Komma vzw binnen zijn opdracht volgens de onderstaande waarden:

  • creatief handelen in de pedagogische werking waarbij een gevarieerd aanbod van spel en expressie wordt aangeboden aan kinderen
    zodat zij zich continu kunnen ontplooien.
  • respect voor de eigenheid van elk kind zodat alle kinderen zich thuis kunnen voelen en ouders zich gewaardeerd weten.
  • openheid in communicatie zodat op alle niveaus kennis wordt verspreid en de samenwerking wordt geoptimaliseerd.
  • betrokkenheid van iedereen die mee gestalte geeft aan de werking.
  • continue gedrevenheid tot verbetering en innovatie met een duidelijke gerichtheid op de kwaliteit van de kinderopvang.

Vacatures van Komma vzw