Kind En Preventie Antwerpen

Pothoekstraat 112
2060 Antwerpen
03 271 25 60
kindenpreventie.antwerpen@kindenpreventie.be
www.kindenpreventie.be

Koepelorganisatie: Kind en Preventie vzw

Locatie Kind En Preventie Antwerpen

Over Kind En Preventie Antwerpen

Kind en Preventie vzw is een professionele partner in de preventieve gezinsondersteuning. In samenwerking met Kind en Gezin organiseren wij consultatiebureaus en inloopteams in gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Door jonge kinderen vanaf de geboorte medisch-preventief, psycho-sociaal en opvoedkundig te begeleiden, zetten wij hen op weg naar een goed individueel en maatschappelijk functioneren.

In de uitbouw van consultatiebureaus en inloopteams neemt Kind en Preventie vzw volgende kernopdrachten op:

  • de organisatie van medische en psycho-sociale consulten
  • de uitbouw van opvoedingsondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen
  • de begeleiding van meer dan 4000 vrijwilligers
  • het inschakelen en begeleiden van artsen en andere professionele medewerkers
  • huisvesting, infrastructuur en logistieke ondersteuning van de consultatiebureaus, prenatale steunpunten en inloopteams
  • uitstippelen van een kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en financieel beleid
  • netwerken met partners in de medische preventie, opvoedingsondersteuning en de sociaal-culturele sector.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.