KINA p.v.

Antwerpesesteenweg 503
2390 Malle
03 218 72 09
home@kina.be
http://www.kina.be

Koepelorganisatie: KINA p.v.

Locatie KINA p.v.

Over KINA p.v.

KINA p.v. is een samenwerkingsverband van 29 OCMW’s uit het arrondissement Antwerpen. Als samenwerkingsverband stelt KINA p.v. zich tot doel oplossingen aan te bieden die een grensoverschrijdende aanpak vergen.

Eén van deze taken bestaat eruit de leden OCMW’s bij te staan wanneer zij geconfronteerd worden met een cliënt(-en) die acuut onderdak nodig heeft. Indien blijkt dat het reguliere opvangnetwerk overbezet is kunnen zij doorverwijzen naar ons eigen gespecialiseerde Hotel Beukenhof. Hier wordt/worden de cliënt(-en) tijdelijk opgevangen in afwachting van een andere oplossing.

Om dit te realiseren heeft KINA p.v. een permanent bereikbaar noodnummer dat gekend is bij de OCMW’s. Dit betekent tevens dat wij dag en nacht mensen opvangen en daarin bijgestaan worden door een grote schare aan vrijwilligers die dit in goede banen leiden.

Vacatures van KINA p.v.