KEMP

Kolkstraat 57
2400 Mol
0478 64 36 59
info@kempvzw.be
www.kempvzw.be

Locatie KEMP

Over KEMP

Een belangrijk doel van KEMP vzw is het in stand houden en promoten van het zeldzame Kempens schaap dat hier vroeger in groten getale voorkwam. KEMP zorgt met haar schapenbegrazing voor een ecologisch verantwoorde manier van landschapsbeheer.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.