KaVIS

Italiëlei 98 A 98 A
2000 Antwerpen
+32496741716
lucvansina@gmail.com
http://kavisolidariteit.org

Locatie KaVIS

Over KaVIS

KaVIS (Kapucijnen Vlaanderen Internationale Solidariteit) is ontstaan vanuit WKM (Werk Kapucijnen Missie). Er is dus een nieuwe naam – KaVIS – en een nieuw logo!
Het is een logo waarin het woord ‘solidariteit’ centraal staat en waar het franciscaans ‘tau-teken’ integraal deel van uit maakt.
De opgroeiende, kleine scheut symboliseert het jonge, nieuwe leven en nodigt ons uit tot respect en zorg voor moeder aarde.In een wereld en een samenleving waar echt nood is aan ‘solidariteit’, wordt het hoopgevende scheutje krachtig ondersteund en gedragen door het franciscaanse ‘tau-teken’.
Inderdaad; nieuw leven geeft hoop! Die hoop moet alle kansen krijgen in een wereld waarin mensen geconfronteerd worden met extreem geweld, oorlogen, vluchtelingen, armoede en talloze andere onrechtvaardigheden veraf en dichtbij. Vanuit KaVIS willen we, naast de soms moedeloze berichtgevingen, hoopvol kijken naar de kracht van het leven en geloven in een toekomst waarin ‘solidariteit’ de drijfveer is. Vanuit onze interculturele gemeenschap willen wij, ‘kapucijnen in Vlaanderen’, openstaan voor de noden in onze directe omgeving en ook voor deze over onze grenzen. Deze band van solidariteit willen we blijven koesteren; vanuit onze franciscaanse spiritualiteit en vanuit de historische achtergrond die wij als kapucijnen in België hebben. Tevens zullen we onze horizon verbreden en inspelen op de noden die de culturele migratie, dichtbij of veraf, met zich meebrengt.
- - -
KaVIS (Kapucijnen Vlaanderen Internationale Solidariteit), la Solidarité Internationale Capucins - Flandre est né de WKM (Werk Kapucijnen Missie - travail de la mission des Capucins). Mais cela veut dire maintenant que nous avons un nouveau nom – KaVIS – et un nouveau logo ! Le mot 'solidarité' se situe au centre du logo, dont le ‘Tau’ franciscain fait intégralement parti.
La petite pousse croissante symbolise la nouvelle, jeune vie. Elle nous invite à respecter et à prendre sonde notre sœur mère la Terre. Dans un monde et une société ou manquent la solidarité, le 'Tau' franciscain soutient et porte la pousse prometteuse.
En effet, une nouvelle vie donne de l'espoir. Et cet espoir doit avoir toutes les opportunités dans notre monde, confronté avec de la violence extrême, des guerres, des réfugiés, la pauvreté et un tas d'autres injustices, lointains ou proches. Avec KaVIS nous voulons regarder à travers les informations parfois décourageantes. Nous voulons observer la force de vie, et nous voulons croire qu'il y a un futur dans lequel la 'solidarité' est le plus important. En partant de notre communauté interculturelle, nous, ‘capucins en Flandres', voulons être ouverts aux besoins autour de nous et même lointains. Nous aimerions continuer à chérir la liaison de solidarité, en partant de notre spiritualité franciscaine et de l'histoire des capucins belges. Nous voulons aussi élargir nos horizons et répondre aux besoins de la migration culturelle, lointaine ou proche.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.