Kalmthout

Heuvel 39
2920 Kalmthout
036201560
jeroen.vandenbroek@kalmthout.be
www.sociaalinfopuntkalmthout.be

Locatie Kalmthout

Over Kalmthout

Vrijwilligerswerk neemt een bijzondere plaats in in de werking van het OCMW Kalmthout. Enerzijds is vrijwilligerswerk een vorm van 'actief burgerschap' waardoor mensen de kans krijgen om zich belangeloos in te zetten voor anderen, om zich te ontplooien en om sociale contacten op te bouwen. Anderzijds helpen vrijwilligers de kwaliteit van het hulpverleningsaanbod te verhogen. We hebben vrijwilligers broodnodig om net dat ietsje meer te kunnen bieden aan onze cliënten. Vrijwilligers brengen bovendien bijzondere kwaliteiten en competenties binnen in onze organisatie. Ze dragen bij aan de dynamiek en diversiteit. Hun inzet versterkt en verruimt het aanbod, hun perspectief fungeert als toetssteen en draagt bij tot kritische reflectie.

OCMW Kalmthout streeft naar een respectvolle en goede samenwerking tussen zijn medewerkers en vrijwilligers, waarbij ieder zijn eigenheid bewaart. Als vrijwilliger word je ondersteund en begeleid door de medewerkers. Vrijwilligers vullen professionele medewerkers aan. Ze zijn ondersteunend voor medewerkers, maar nooit plaatsvervangend.

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel voor een warme samenleving. We zijn ervan overtuigd dat vrijwilligerswerk waardevol is voor iedereen die ermee te maken heeft.

Vacatures van Kalmthout