Huizen van Vrede

Abdijbekestraat 56
8200 Sint-Andries-Brugge
0493826682
info@huizenvanvredevzw.be
https://www.huizenvanvredevzw.be/

Locatie Huizen van Vrede

Over Huizen van Vrede

Art. 3. De vereniging heeft tot doel:

    1. Erkende vluchtelingen tijdelijk huisvesten, in afwachting van een beter geschikt onderkomen voor henzelf en hun familie, onder meer via het huren van woongelegenheden en het onderverhuren aan deze personen.
    2. In gehuurde wooneenheden een begeleiding aanbieden aan de erkende vluchteling en zijn familie met het doel de integratie in onze maatschappij, in de ruimste zin van het woord, te stimuleren en te faciliteren.
    3. In ondergeschikte orde: beperkte leningen verschaffen aan erkende vluchtelingen, onder meer voor kosten van gezinshereniging.


Op 1 mei 2021 huurt en verhuurt onze vzw 75 woningen en appartementen in het Brugse, en verschaft daarmee huisvesting aan een300-tal erkende (oorlogs)vluchtelingen. Een vijftigtal vrijwilligers staan in voor het zoeken naar woningen, begeleiding van de huurders, ter beschikking stellen van meubelen en huisraad, en voeren van boekhouding en administratie van de vereniging.

Vacatures van Huizen van Vrede