Herkenrode

Zolderse Kiezel 220
3511 Hasselt
011 33 43 70
secretariaat@herkenrode.be
http://www.herkenrode.be

Over Herkenrode

Algemene doelstelling:

De vzw Herkenrode wil een bijdrage leveren tot het versterken van het strategisch toeristisch hefboomproject “Herkenrode” door het opzetten van een eigen vrijwilligerswerking, maar ook door het ondersteunen en inspireren van (andere) werkingen/verenigingen, rekening houdend met de reeds genomen engagementen ten aanzien van de vzw Abdijsite Herkenrode.

Specifieke doelstellingen:

  • De vzw Herkenrode wil het spirituele en materiële cisterciënzererfgoed ontsluiten en delen met anderen,in een Europese context.
  • De vzw Herkenrode wil in al haar activiteiten de autarkie ( zelfvoorziening) cultiveren.
  • De vzw Herkenrode wil de kennis en het gebruik van kruiden bevorderen en heeft daarvoor een kruidenkenniscentrum opgericht.

Activiteiten:

Om de specifieke doelstellingen te realiseren kan de vzw Herkenrode volgende activiteiten opzetten: uitgave van publicaties, inrichten van workshops en evenementen, uitwerken van educatieve programma’s, voeren van promotieacties, ontwikkelen en promoten van abdijproducten, opzetten van energieprojecten, afsluiten van strategische partnerships, opbouwen van de nodige expertise, een vrijwilligerswerking, het creëren en onderhouden van een eigen beeldvorming.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.