Help Brandwonden Kids vzw

Oude Molenstraat 117
2400 mol
0495188543
helpbrandwondenkids.ml@telenet.be
www.helpbrandwondenkids.be

Locatie Help Brandwonden Kids vzw

Over Help Brandwonden Kids vzw

doels

Doelstellingen

De vzw Help Brandwonden Kids wenst kinderen met brandwonden financieel te steunen.

Dit doen wij niet zomaar. Omdat wij goede contacten hebben met de Belgische Stichting Brandwonden en de brandwondencentra van UZ Leuven Gasthuisberg, Stuivenberg Antwerpen, UZ Gent en Neder Over Heembeek wensen wij met hen een degelijke samenwerking te onderhouden. Dit omdat wij, ondanks onze inzet, niet de know how hebben om onze ingezamelde gelden te verdelen naar datgene wat op dat moment de meest prangende behoeften zijn.

Daarom zullen wij steeds vragende partij zijn om van de Belgische Stichting Brandwonden de vraag tot steun te mogen ontvangen. Ook op vraag van de sociale diensten van de verschillende brandwondencentra zal financiële steun toegekend worden. Deze vraag tot financiële steun aan kinderen met brandwonden wordt stevig onderbouwd door een commissie van sociaal assistenten en verpleegkundigen, onafhankelijke specialisten uit de brandwondencentra, die elke aanvraag in detail onderzoeken en de financiële steun blijven opvolgen via de coördinator in het zorgtraject.

Wel zal de vzw Help Brandwonden Kids steeds intern overwegen de steun toe te kennen.

Hier enkele aanknopingspunten voor tegemoetkomingen in vergoeding van kosten die voor onze vzw Help Brandwonden Kids in aanmerking kunnen komen.
Dit is slechts een opsomming en geen limiet.

 • Kosten voor psychologische ondersteuning (geen tussenkomst van de mutualiteiten).
 • Kosten voor aanvullende medicatie en verbanden (D -medicatie).
 • Kosten voor oplopende remgelden in de kinesitherapie.
 • Kosten in vergoeding van bijkomende drukpakken en of orthopedische hulpmiddelen.
 • Kosten voor specifieke littekenverzorging (maquillage, tatoeage, kuren, LPG …..).
 • Kosten voor speelgoed op de brandwondencentra.
 • Kosten voor UV – bestendige zwempakken.
 • Kosten voor afvaardiging van personeel voor lezingen over preventie in scholen en toelichting in de desbetreffende scholen bij specifieke patiënten (kinderen).
 • Kosten voor rooming-in van de ouders (niet steeds terugbetaald door de hospitalisatieverzekering)
 • Kosten voor vervoer met ambulance of helikopter.
 • Kosten voor gezinshulp. Door de bijkomende zorgen die dienen verleend te worden aan het kind blijft er minder tijd over voor huishoudelijke taken.
 • Ondersteuning van verschillende initiatieven voor kinderen met brandwonden, zoals kuurkampen en andere kampen die de genezing en integratie in de maatschappij in de hand kunnen werken.
 • Ook wensen wij een aanspreekpunt te zijn voor kinderen met brandwonden.

Ook preventie is een belangrijke doelstelling.

Jaarlijks wordt er aan lagere scholen binnen onze regio (Kempen, Limburg en een deel van Vlaams Brabant) preventiedagen georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke brandweer en Rode Kruis. Er worden die dag preventie- en sensibiliseringslessen gegeven door verpleegkundigen van het brandwondencentrum UZ Leuven Gasthuisberg en zijn onze meter Barbara Dex en peter “De Charel” paraat om dit alles in een gezellige sfeer te laten verlopen. Voor deze preventiedagen kan men terecht op het secretariaat van “Help Brandwonden Kids” of via het E-mailadres info@helpbrandwondenkids.be .

Buiten deze preventiedagen kunnen de lagere scholen steeds beroep doen op het BraVo-project (Brandwonden Voorkomen) om preventie- en sensibiliseringslessen aan te vragen. Binnen onze regio ondersteunt “Help Brandwonden Kids” dit initiatief. Deze lessen kunnen aangevraagd worden via het E-mailadres: info@brandwondenvoorkomen.be

Ook verenigingen kunnen een beroep doen op “Help Brandwonden Kids” om via het BraVo-project een avond te wijden aan brandwonden en brandwondenpreventie.

Preventie is zeer belangrijk en mag ons zeker niet ontgaan.

meer info vindt u op www.helpbrandwondenkids.be

Vacatures van Help Brandwonden Kids vzw