Helden voor Helden

Zammelseweg 188
2440 Geel
0473 25 57 76 (Hanne Van Bossele)
info@heldenvoorhelden.be
www.heldenvoorhelden.be

Locatie Helden voor Helden

Over Helden voor Helden

Wij zijn een jonge vzw die kinderen en jongeren met een chronische of levensbedreigende aandoening (= Helden) ondersteunt, dit met het oog op de talentontwikkeling én op de ontplooiing van het kind.
Dankzij de hulp van een supergetalenteerd Heldenteam, kunnen wij onze missie waar maken!

Inhoudelijk willen we mensen met een missie of een talent mobiliseren om 'onze Helden' hun talenten laten (her)ontdekken en hun grenzen helpen verleggen. Onze vzw zal dus kinderen en jongeren met een chronische of levensbedreigende aandoening samenbrengen door het organiseren van initiaties, evenementen en kampen. Anderzijds trachten we geld in te zamelen aan de hand van allerlei leuke evenementen. Met de opbrengst van deze initiatieven probeert we 'onze Helden' te ondersteunen in hun doelstellingen en hun ouders bij te staan waar nodig.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.