Over GIBBON vzw

De vzw Gibbon (Gemeenschapsinitiatief voor Buitenschoolse Brusselse Opvang in het Nederlands) werd opgericht door de basisscholen van Scholengroep Brussel om de voor- en naschoolse opvang te organiseren en te stroomlijnen. Zo zorgt Gibbon voor opleidingen en coaching van personeelsleden op de verschillende domeinen en voor de professionalisering van de opvang in het algemeen. Iedere vestiging van Gibbon kan rekenen op een voldoende bezetting van gekwalificeerd personeel en beschikt over voldoende middelen voor de aankoop van materialen en meubilair.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.