Gents Stroppentheater

Emile Moysonlaan 158 A
9000 Gent
0495/89 37 91
info@stroppen-theater.be
www.stroppen-theater.be

Locatie Gents Stroppentheater

Over Gents Stroppentheater

De vereniging heeft tot doel alle culturele activiteiten en producten die ze interessant acht zowel administratief te ondersteunen als te promoten, bekend te maken en te verspreiden.
Zij kan activiteiten opzetten die tot doel hebben zowel het grote publiek vertrouwder te maken met hedendaagse kunst, cultuur, sport als het samenbrengen van een gespecialiseerd publiek, binnen België zowel als in het buitenland, ter bevordering van een culturele informatie-uitwisseling en uitstraling.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.