Geneeskunde voor het Volk

rue Comte de Flandre 25
1080 Brussel
+32476915108
hulp@gvhv.be
https://www.gvhv-mplp.be

Over Geneeskunde voor het Volk

Geneeskunde voor het Volk (GVHV) is een netwerk van 11 groepspraktijken, verspreid over gans België. Momenteel zijn er een honderdtal gezondheidswerkers actief (artsen, verpleegkundigen, diëtisten, kinésitherapeuten, ...), samen met ongeveer 60 administratieve medewerkers en honderden vrijwilligers.

Geneeskunde voor het Volk telt meer dan 25.000 ingeschreven patiënten. De eerstelijnszorgen zijn er gratis.

'Dien het volk' is het uitgangspunt van het eerste uur. Geneeskunde voor het Volk zet zich in voor de dagelijkse noden van de mensen en voor hun recht op gezondheid. Wij engageren ons in de strijd voor een fundamentele maatschappelijke verandering die het recht op gezondheid duurzaam realiseert.

Geneeskunde voor het Volk is een initiatief van de Partij van de Arbeid (PVDA). De baseline van de PVDA, 'Eerst de mensen, niet de winst', is ook de meetlat waaraan Geneeskunde voor het Volk ontwikkelingen en alternatieven in de gezondheidszorg afmeet.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.