Gamrupa Europe - Belgium

Loverdal 28
1910 Kampenhout
0485 582008
info.belgium@gamrupa.org
http://www.gamrupa.org

Koepelorganisatie: Gamrupa Europe

Locatie Gamrupa Europe - Belgium

Over Gamrupa Europe - Belgium

Gamrupa Europe- Belgium werd in 2011 opgericht als een feitelijke vereniging. Begin 2016 werden we een vzw omdat het vele werk dat gedaan werd door Marcel Simons en Ellen Meulenveld niet meer te behappen was en als privé projecten te veel omvattend werd.

Gamrupa Europe- Belgium werkt nauw samen met Stichting Gamrupa Europe opgericht in 2005 in Nederland en met GamRuPA (The Gambia) die in 2002 door de dorpelingen van Sifoe(West Gambia) werd gesticht. Gambian Rural Poor Associatinvoluit.
Iedere afdeling streeft zijn eigen projecten en doelen na maar doet dit altijd in samenspraak met de andere afdelingen

Het idee achter deze groepen is dat wij elkaar versterken in ontwikkeling. Wij hebben als gemeenschappelijk doel mensen zichzelf te laten ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden en hun eigen interesses. Gamrupa Europe stelt zich ten doelom deze ontwikkeling te ondersteunen door middel van het aanleveren van de benodigde “gereedschappen.”

Deze “gereedschappen” kunnen alles betekenen.

Met name, ondersteuning in kennis en kunde, soms door het bouwen van een school, soms door het aanleveren van materialen, soms door het bekostigen van een opleider, soms door het financieel ondersteunen bij de betaling van een opleiding en soms gewoon door naar elkaar te luisteren en meningen te vormen.

Wij zijn tegen het opdringen van onze “beschaving”en onze “westerse ontwikkeling” omdat wij van mening zijn dat mensen hun geheel eigen weg moeten bewandelen om binnen hun eigen kunnen de kennis te vergaren die de ontwikkeling brengt die de persoon in kwestie zelf denkt te kunnen bereiken.

Bij de een zal dat het behalen van een middelbare school opleiding (grade 12)zijn bij een ander misschien wel de opleiding tot boekhouder, verpleger of kapper. Helaas kunnen wij (nog) geen beurzen verstrekken om door te stromen naar universitair niveau, stomweg omdat dit te kostbaar is.

Wij hebben in de afgelopen 14 jaar al het een en ander bereikt met deze strategie. Zoals de opleiding tot volleerd verpleegster van twee dames. Het bouwen van watertanks voor een 10-tal metselaars en de bouw van zowel een grote lower basic school als het opknappen en bijbouwen van een health centre met geboorte faciliteiten.

Ons motto is:

Ontwikkelen kan alleen de mens zelf. Hulp en steun verlenen bij ontwikkeling kunnen wij wel en dus dragen wij de gereedschappen aan.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.