FMDO Antwerpen

Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40
2000 Antwerpen
0488 86 70 37
nele@fmdo.be
http://fmdo.be

Over FMDO Antwerpen

De Federatie Mondiale Democratische Organisaties (FMDO vzw) is een landelijke federatie voor sociaal-culturele mondiale verenigingen. FMDO streeft naar participatie aan het maatschappelijke leven en naar het volwaardig burgerschap van etnisch-culturele minderheden. De emancipatie van ethnisch-culturele minderheden wordt gestimuleerd door een intensieve ondersteuning van het verenigingsleven. We kiezen bewust voor een inhoudelijke en kwalitatieve ondersteuning op maat van de lidverenigingen. Daarnaast streven we d.m.v. verschillende projecten naar een inclusieve samenleving waarin plaats is voor iedereen. Hierbij zoeken we steeds naar vernieuwende en accepterende methodes om dit te bereiken.

De werking van FMDO vzw is drieledig:

  • het intensief ondersteunen en begeleiden van de lidorganisaties bij alle aspecten van het verenigingsleven.
  • het organiseren van vormingen omtrent het verenigingsleven voor het bestuur en de leden van de lidorganisaties.
  • het leiden van verschillende vernieuwende projecten. Sommige van deze projecten zijn gericht op de leden van de aangesloten organisaties. Andere, zoals het project 'Twee (t)huizen, één gids', mikken op een ruimer doelpubliek.

Momenteel zijn er geen jobs beschikbaar voor deze organisatie.